Az Föld természetes vagy mesterséges állóvizeinek jelentős része terhelt az emberi tevékenység következtében bekerülő szerves és szervetlen szennyezőanyagokkal. A külső szennyezőanyag-terhelés a tavak szervesanyaggal, nitrogén- és foszforvegyületekkel való túltelítődéséhez, és idő előtt történő elöregedéséhez, mocsarasodásához vezet. Ezt a folyamatot tovább gyorsítja az intenzív mezőgazdasági tevékenység, ami szintén nitrogénben és foszforban gazdag műtrágya beszivárgást eredményez, valamint haltelepítés, etetőanyagok bejuttatása és elsősorban az emberi civilizáció térnyerése (tisztítatlan vagy tisztított kommunális és ipari szennyvíz terhelés).

A fentiek eredményeként állóvizeinkre és lassú vízfolyásainkra az alábbiak jellemzőek:

 • Felborult ökológiai egyensúly
 • Romló vízminőség
 • Algák és vízinövények burjánzása, nagymértékű szerves iszapképződés
 • Időszakos vagy állandó oldott oxigénhiány a vízben, halpusztulások
 • Fenéküledékből felszabaduló kénhidrogén és ammóniaképződés okozta szaghatás és halpusztulás
 • Fertőző baktériumok szaporulata

A vizek feltöltődése (szukcessziója) természetes folyamat. Azonban, az emberi tevékenység következtében kialakuló eutrofizáció, azaz a vizek tápanyaggal való feldúsulása olyannyira felgyorsítja ezeket a folyamatokat, hogy ha meg akarjuk őrizni vizeinket olyan állapotban, amely élőviláguk növekedéséhez és szaporodásához kedvező feltételeket biztosít a víz minőségének romlása nélkül, időről-időre be kell avatkoznunk a káros hatások visszaszorítása érdekében.

A bioremediáció mint fogalom nem új keletű, egy igen régóta alkalmazott eljárásról van szó. Definíció szerint a bioremediáció nem más, mint szennyezett közegben mikroorganizmusok vagy növények segítségével a szennyezés felszámolása (növények alkalmazása esetén gyakran a fitoremediáció szót használják).

Élővizek esetén a bioremediáció definíciója bonyolultabb: élővíz bioremediációjáról beszélünk akkor, ha egy kedvezőtlen ökológiai állapotú, az eutrofizáció káros hatásai által sújtott vízbe nagy mennyiségben juttatunk olyan természetes eredetű, talajból vagy vízből izolált hasznos mikroorganizmusokat és enzimeket, amelyek a teljes vízi ökoszisztémát újra az élővilág számára kívánatos ökológiai állapot irányába mozdítják.

A bioremediációs kezelés lényege, hogy a vizek természetes öntisztulásában közreműködő baktériumfajok koncentrációját feldúsítjuk az adott vízterületen, a kedvező állapot elérése érdekében. A genetikailag módosított organizmusoktól mentes, és patogén szervezeteket bizonyítottan nem tartalmazó mikroorganizmus-kultúráink a vízbe kerülés után hatékonyan bontják el a vízben és az üledékben lévő szervesanyagot, a szervetlen növényi tápanyagok koncentrációját pedig hatékonyan csökkentik, eltávolítva, illetve immobilizálva azokat. A kezelés eredményeként hatékony alga- és vízinövény kontroll mellett a víz oldott oxigénháztartása regenerálódik, az üledékszint és az éves üledékképződés üteme csökken, az állóvíz olyan ökológiai egyensúlyi állapotba kerül, amilyen az emberi civilizáció káros hatásai nélkül lehetne.

A Bioclean Pond Clarifier, Bioclean Aqua és a Pond Pure három, kizárólag természetes, talajból és élővízből izolált mikroorganizmusokból és enzimekből álló készítmény, amely visszajuttatja a vízbe azokat az élő szervezeteket, amelyek a káros folyamatok, az eutrofizáció és a vegyszeres kezelések hatására végleg kihaltak a vizekből, vagy csak a szükségesnél kisebb számban fordulnak elő, mert más fajok háttérbe szorították őket.

Felhasználási terület: természetes és mesterséges állóvizek, lassú folyású folyók biológiai rehabilitációja, termelői halastavak, intenzív halgazdálkodás, akvarisztika

 • Megállítja az algák burjánzását (NEM ALGICID, hanem indirekt módon gátolja az algák szaporodását, a fejlődésükhöz szükséges nitrogén- és foszforvegyületeket távolítja el a vízből)
 • Gátolja a vízinövények, különböző hínárfajok burjánzását
 • Gyorsítja az öntisztulási folyamatokat
 • Biológiai úton lebontja a vízoszlopban lévő természetes vagy mesterséges eredetű oldott vagy szilárd formájú szerves anyagokat, javítja a víz átlátszóságát.
 • A mikroorganizmusok a fenéken megkötődve megkezdik a fenékiszap szerves frakciójának bontását
 • Megszünteti az üledék gázkibocsátását, az üledék anaerob rothadásából származó kénhidrogén, ammónia és merkaptánvegyületek szaghatását, és ezek mérgező hatásából bekövetkező halpusztulásokat
 • Stabilizálja az oldott oxigénháztartást a víz minden rétegében
 • Helyreállítja a felborult ökológiai egyensúlyt, élhetőbb környezetet teremt a halak és a többi vízi élőlény számára

Felhasználási terület: természetes és mesterséges állóvizek, lassú folyású folyók biológiai rehabilitációja, termelői halastavak, intenzív halgazdálkodás, akvarisztika

 • Nagymértékben csökkenti az ammóniumkoncentrációt
 • Megfelelő oldott oxigénkoncentrációt biztosít
 • Csökkenti a szerves szennyezőanyagok koncentrációját (BOI és KOI)
 • Jelentősen csökkenti a kénhidrogén keletkezését
 • Jelentősen csökkenti az uszadékképződést
 • Gátat szab a többsejtű algák burjánzásának
 • Gyorsítja az öntisztulási folyamatokat
 • Visszaszorítja a fertőző baktériumok (Coliform, Vibrio és Aeromonas stb.) szaporulatát és számát
 • Erősíti a halak és más vízi élőlények immunrendszerét, és csökkenti a természetes elhullás mértékét
 • Erősíti a halak és más vízi élőlények anyagcsere-rendszerét, javítja a tápanyaghasznosításukat

Felhasználási terület: kis kiterjedésű és víztérfogatú tavak gyors algakontrollja, gyors vízminőség javítás intenzív halgazdálkodásban, akvarisztika

 • Gyors és nagymértékű nitrogén- és foszforeltávolító kapacitású mikroorganizmusok
 • Jelentősen és gyorsan növeli a víz átlátszóságát
 • Gyors és nagymértékű szerves szennyezőanyag eltávolításra képes
 • Gyorsítja az öntisztulási folyamatokat
 • Kiemelkedően leromlott ökológiai állapotú vizek esetén is gyors, látványos eredményt produkál

Minden állóvíz bioremediációjának folyamata nagymértékben gyorsítható a víz állandó keverésének biztosításával. A vízmozgás intenzifikálja a bejuttatott, öntisztulást serkentő mikroorganizmusok metabolizmusát, a folyamatos áramlás következtében ugyanis a mikroorganizmusok gyakrabban találkoznak a táplálékul szolgáló részecskékkel, vegyületekkel.

Egy élővíz keverésének biztosítása ugyanakkor nagy szakértelmet igényel. Fontos szempont, hogy a keverés a bentikus zónát, az üledékréteget nem zavarhatja, annak anyagát nem juttathatja a vízoszlopba. Az instabil üledék bolygatása ugyanis rendkívül veszélyes, az üledék szervesanyagai a vízoszlopba kerülve az oldott oxigénháztartás felborulását, halpusztulást eredményezhetnek. Nehézséget jelent továbbá, hogy egy élővíz vízfelülete és víztérfogata jelentős, amelyet turbulens áramlással (levegőztető berendezések, szivattyú-elven működő vízforgatók) nem lehet hatékonyan keverni, ugyanis a turbulens áramlás hatóterülete igen alacsony, néhány méteres a hasznos hatósugár a gép telepítési pontja körül.

Kékalga burjánzás élővízen
Kékalga burjánzás élővízen

A SolarBee nagy hatótávolságú keverőberendezések kizárólag napenergiával működnek, hálózati áramforrás nem szükséges üzemeltetésükhöz. Mivel a berendezés működési elve alapján közel lamináris áramlást hoz létre, igen jelentős területen képes a teljes víztérfogatot mozgásban tartani, a legnagyobb SolarBee gép (SB10000v20) 14 hektáros hatóterülettel rendelkezik.

A SolarBee telepítése rendkívüli mértékben gyorsítja a bioremediáció folyamatát, serkenti a víz öntisztulását, segít az öntisztulási képesség fenntartásában, a tó jóval nagyobb szennyezéssel meg tud birkózni, mint a SolarBee telepítése előtt. Mivel a SolarBee teljes víztérfogatot mozgásban tartja a hatóterületén belül, nemcsak biologiai rehabilitációs kezelések gyorsítására használható, hanem önmagában kékalga kontrollra, valamint mély tavak esetén hipolimnetikus levegőztetésre is.

SolarBee telepítés közben - kékalga kontroll
SolarBee beüzemelés után - kékalga kontroll

A cianobaktériumok (kékalgák) burjánzása egyre több problémát okoz világszerte. Sok toxintermelő fajuk miatt már humánegészségügyi kockázatot is jelentenek. Burjánzásukat nehéz kontrollálni, nagyon alacsony tápanyagigényű, versenyképes vízi szervezetek. A többi algafajjal ellentétben vertikális mozgásra képesek a gázvezikulum nevű sejtkompartmentjük segítségével, így versenyelőnyük van a többi algával szemben, képesek őket háttérbe szorítani. Az egyetlen hosszú távú és egyben hatékony fegyver ellenük a víz folyamatos áramoltatása. Az áramlást nehezen tolerálják a kékalgák, elvesztik a versenyelőnyüket, mind az életfunkcióik, mind a metabolizmusuk gátolt folyamatos áramlásban. Így képes a SolarBee telepítése után néhány hónappal teljes kékalga kontrollt biztosítani.

A SolarBee szívótömlője a gép központi hengerében ér véget, melyben egy forgólapát működik 60 1/min fordulatszámmal, a vízszint alatt. A lapát működése indítja meg a víz áramlását a szívótömlőben. A felhozott víz az elosztótányérba érkezik, ahonnan sugárirányban, közel lamináris áramlással távozik. A közel lamináris áramlású folyadékfilm igen nagy távolság megtételére képes, így a berendezés hatótávolsága összehasonlíthatatlanul nagy a mélylég-befúvásos vagy felszíni levegőztető berendezésekéhez viszonyítva. A forgó lapát által keltett áramlást nevezzük direkt áramlásnak, mely két vízszintesen mozgó folyadékréteget jelent, amely viszont a berendezés hatótávolságán belül a két folyadékfilm között a teljes víztérfogat függőleges (felfelé irányuló) áramlását indukálja (indukált áramlás). A berendezések működési elvét az alábbi ábra szemlélteti.

Áramlási kép - kékalga kontroll
Áramlási kép - teljes víztér keverés + hipolimnetikus levegőztetés
 • A sekély parti zónáktól kellő távolságra telepítve a SolarBee a tó vizének teljes térfogatát forgatja úgy, hogy az üledéket nem keveri fel.
 • A folyamatos felületmegújítás az aerob lebontás hatékonyságának fokozását, az üledék jobb tömörödését, kisebb üledékképződést eredményez.
 • A víztérfogat folyamatos áramoltatása lévén a tavak öntisztulási képessége drasztikusan nő
 • A berendezés a teljes víztérfogat állandó mozgatásával hozzájárul a kékalga-kontroll biztosításához
 • Vízinövény és hínárburjánzás visszaszorítása, megállítása
 • Minimum 25 éves élettartam, rozsdamentes acélszerkezet, kizárólag napenergiával működik, fenntartási költsége minimális
 • 100% napenergiával való üzemelés, 0 Ft energiaigény
 • A víz átlátszóságának jelentős javulása
 • Egészségesebb, életerősebb, jobb étvágyú halak
 • Növekvő természetes halszaporulat
 • Halpusztulások veszélyének minimalizálása
 • A berendezés működése a halakra nem veszélyes (ld. videó), sőt a SolarBee környezetét rendkívüli módon előnyben részesítik a halak (ld. videó)
 • A szerves üledék rothadási folyamatai visszaszorulnak, kevesebb lesz az anaerob bomlás következtében felszabaduló ammónia, kénhidrogén és metán.
 • Minimális szervizigény
 • 0-24 órás állandó üzem, a napközben felvett plusz energiát ugyanis a gép a fedélzeti akkumulátorban tárolja, és éjszaka használja fel.
 • Esztétikus, tájba illeszkedő megjelenés