Bioclean termékcsalád

Ipari szennyvízkezelés
Ásványi olajszennyezés megszüntetésére, olaj- és zsírfogók karbantartására
A komposztálás leghatékonyabb biotechnológiája
Természetes állóvizek, tavak és holtágak, valamint stabilizációs tavak bioremediációja
Halgazdaságok/Akvakultúra A halak és vízi élőlények egészségéért
Emésztő és szikkasztó gödrök karbantartása
Nagyobb terméshozam, egészségesebb növények

BiocleanTM – Ipari-és kommunális szennyvízkezelés

A biodegradáció egy természetes folyamat, amelyben a szerves vegyületek széndioxiddá, vízzé ill. metángázzá alakulnak. Ezeket a lebontó folyamatokat főleg baktériumok és gombák végzik. Bár ezek az élőlények szinte mindenhol jelen vannak a természetben, számos külső faktor hatása (mint pl. a rendelkezésre álló tápanyagok összetétele és koncentrációja, kemikáliák és különféle veszélyes anyagok jelenléte, hőmérsékletváltozás, pH szint vagy oxigénkoncentráció változása) kedvezőtlen a mikroorganizmusok növekedésére nézve. A BiocleanTM minden grammjában ~ 4 milliárd mikroba, a felhasználástól és az adott ipari szennyvíz jellemzőitől függően akár 76 baktériumtörzs van jelen. A mikroorganizmusokat a BiocleanTM -ben egy speciális inert száraz hordozóhoz kötik, amely technológia növeli ellenálló képességüket és túlélési esélyeiket egy esetleges agresszív vagy toxikus közegbe kerülve. A BiocleanTM ezen kívül egyszerűen kezelhető, tárolható, adagolható, gazdaságos és biztonságos technológia. A BiocleanTM-ben jelen levő mikroorganizmus kultúrák a kommunális szennyvizek mellett akár a koncentrált, nehezen biodegradálható, vagy az átlagos eleveniszapra mérgező szerves anyagokat tartalmazó ipari szennyvizek kezelésére is alkalmasak, ellenállóbbak a szennyvíztisztító telepet érő terhelés ingadozásával, lökésekkel szemben is.  A megfelelő törzsek szelekciójának és adaptációjának köszönhetően a BiocleanTM -ben lévő baktériumok ellenállóbbak a normál eleveniszapban található fajtáknál a különböző toxikus anyagokkal szemben, és képesek ezek bontására is. A BiocleanTM használatával az ipari szennyvíztisztító-rendszer kapacitása és hatékonysága gazdaságosan növelhető konstrukciós beavatkozás nélkül. A kezelés eredményeként jóval alacsonyabbak lesznek a tisztított víz szennyezőanyag-koncentrációi, így a telep üzemeltetője alacsonyabb szennyvízbírság- ill. környezetterhelési díj-tételekkel is számolhat, amely még gazdaságosabbá teszi a termék használatát.
A BiocleanTM alkalmazásának előnyei:
 • Képes nehezen biodegradálható szerves vegyületek és normál eleveniszapra toxikus anyagok bontására is (felületaktív anyagok, zsírok, olajok, szulfidok, merkaptán-, fenol-, krezol-, aromás- és egyéb szénhidrogénvegyületek),
 • Magas TDS (teljes oldott sótartalom) esetén is hatékony
 • Stabilabb és javuló elfolyó víz paramétereket biztosít (KOI, BOI, NH4-N, TKN, TN, TP)
 • Javul az üzem működésének stabilitása, lökésekkel szembeni ellenállása
 • Növeli a telepkapacitást, így a bővítési beruházások elkerülhetők, vagy megvalósíthatók alacsonyabb költségvonzattal
 • Fakultatív aerob törzseket tartalmaz, amelyek oldott oxigén jelenlétében és hiányában is fejlődnek
 • Jobb oxigénhasznosító képességgel bíró mikroorganizmusokat tartalmaz (ezáltal kevesebb bevitt levegőmennyiség is elegendő, energiamegtakarítás lehetséges)
 • Csökkenthető a fölösiszap mennyisége
 • Javul az iszap komposztálhatósága
 • Javul az iszapszerkezet, és az iszap vízteleníthetősége
 • Fonalaskontroll megvalósíthatóvá válik
 • Szagkontroll biztosítható általa
 • Környezetkímélő
 • Adagolása és tárolása egyszerű, korrozív anyagokat, patogén organizmusokat nem tartalmaz
 • Amennyiben az üzem rendelkezik szennyezéscsökkentési ütemtervvel, technológiánk az ütemtervbe illeszthető

A BiocleanTM felhasználási területe:

 • Kommunális szennyvizek kezelése
 • Vegyipari és petrolkémiai szennyvíz kezelése
 • Gyógyszeripari szennyvíz kezelése
 • Papíripari szennyvíz kezelése
 • Textilipari szennyvíz kezelése
 • Élelmiszeripari szennyvíz kezelése /gyümölcs- és húsfeldolgozás, tejipar minden ágazata/
 • Bőripari szennyvíz kezelése
 • Egyéb ipari ágazatok által kibocsátott szennyvizek kezelése

Bioclean STP – Anaerob reaktorok működésének optimalizálása, biogázképzés növelése

A Bioclean STP  a következő előnyökkel jár anaerob reaktorokban történő alkalmazás esetén:

 • Biogázképződés fokozása
 • Habzáskontroll

A Bioclean STP hatásmechanizmusának elméleti háttere:

1 ) BIOGÁZ TERMELÉS FOKOZÁSA ÉS A METÁNTARTALOM NÖVELÉSE:

1. ábra – A biogázképződés folyamatábrája

A Bioclean STP egy kifejezetten anaerob, biogázt fejlesztő reaktorok üzemstabilitásának növelésére és biogáztermelésének fokozására kifejlesztett, speciálisan az anaerob bomlás 4 fázisának jelentős felgyorsítására képes mikroorganizmus-enzim-mikroelem-nyomelem komplex.

Az anaerob biológiai folyamatok  kronológiai sorrendben:

 1. hidrolízis
 2. savképzés (acidogenezis)
 3. acetátképzés (acetogenezis)
 4. metánképzés (metanogenezis)

A hidrolízis során az összetett, nagy molekulatömegű molekulákból, azaz lipidekből, poliszacharidokból, fehérjékből és nukleinsavakból egyszerűbb vegyületek, zsírsavak, monoszacharidok, aminosavak és nukleotidok keletkeznek. A Bioclean STP hidrolitikus baktériumainak hatása itt elsősorban a nehezen degradálható szerves makromolekulák hidrolízisének gyorsításában észlelhető, ugyanis reakciósebesség szempontjából a hidrolízis a 4 folyamat közül a limitáló folyamat.

A savképzés során a hidrolízis folyamán létrejött egyszerűbb vegyületek további lebontása történik, mind az elektrondonor, mind az elektronakceptor szerepét szerves vegyületek látják el. A fermentáció során több köztiterméken keresztül szerves savak, főként alacsony szénláncú karbonsavak keletkeznek. Az ezt követő acetátképzés során végül acetát, hidrogén és szén-dioxid képződik, melyeket a folyamat 4. lépésében a metánképző baktériumok használnak fel. A savképzés és az acetátképzés folyamatait biokémiai szempontból célszerű együtt kezelni. A savképzés során az, hogy az acidogén baktériumok milyen savvegyületeket képeznek sok tényezőtől függ: befolyásoló tényezők a hőmérséklet, a pH, a redox potenciál, a hidrolízis végtermékei, azaz a savképző reakció szubsztrátoldalán lévő vegyületek fajtái illetve az acidogén mikrobaközösség fajösszetétele. Az acetátképzésben résztvevő acetogén baktériumok működése, azaz az acetátképzés sebessége szempontjából meghatározó a savképzés végtermékeinek összetétele. Az acetátképzésben bekövetkező fluktuáció a későbbi metánképzésben is fluktuációt jelent, ugyanis, mint ahogy az már fent említésre került, az acetogén baktériumok által termelt végtermékek a metanogének által kerül közvetlen felhasználásra. A Bioclean STP gondosan szelektált acidogén mikroorganizmusai segítenek abban, hogy az anaerob rothasztóban megfelelő, időben homogén összetételű, és homogén végterméket produkáló, nagy sebességgel metabolizáló acidogén mikrobaközösség alakuljon ki, ezáltal közvetetten stabil, fluktuációtól mentes acetátképzés történjen. Így elkerülhető a hidrogén parciális nyomásának növekedése, amely depresszálja az acetogenezist, amely esetben acetát helyett propionsav, vajsav, etanol és egyéb, a reaktor habzását okozó vegyületek képződnek.

A metanogenezis során a fermentáció végtermékeiből két különböző metabolikus úton metán keletkezik. A hidrogénhasznosító metanogén organizmusok elektronakceptorként hidrogén és elektrondonorként szén-dioxid felhasználásával termelnek metánt, az acetiklasztikus metanogének pedig a keletkezett acetátot hasítják szén-dioxiddá és metánná. A Bioclean STP hidrogénhasznosító és acetiklasztikus metanogéneket egyaránt tartalmaz, mindemellett a termékben lévő metanogén fajok szelektálásánál az alacsony generációs idő (2-6 nap), és az inhibíciós és mérgező hatásokkal szembeni magas rezisztencia játszotta a főszerepet. A Bioclean STP tehát az anaerob bomlási folyamat 4. lépésében is a folyamat sebességét fokozza, és kilengéseit mérsékli.

 

2 ) HABZÁSKONTROLL:

A szennyvíztisztítókon működő iszaprothasztó tornyok habzási jelenségei, és az ehhez kapcsolódó üzemviteli problémák a következő okok valamelyikére vezethető vissza:

– a rothasztóra feladott fölösiszap hányadban a fonalas baktériumok száma jelentős, melyek pusztulásakor a reaktorban felületaktív anyagok szabadulnak fel

– a rothasztót időszakosan toxikus lökés éri, amely jelentős sejtpusztulást eredményez

– a rothasztóban a savképzés-acetátképzés nem működik megfelelően, jelentős fluktuációk vannak a folyamatban.

A Bioclean STP mindhárom esetben jelentősen mérsékli a rothasztó habzását, mert:

– a fonalaslízis okozta habzás esetében, a sejtek lízisekor felszabaduló, és habzást kiváltó felületaktív anyagokat és a lizált sejteket a Bioclean STP baktériumai által termelt exocelluláris észteráz és lipáz enzimek gyorsan lebontják

– a mérgezésekkel és inhibíciós lökésekkel szemben a Bioclean STP-vel kezelt reaktor rezisztenciája jóval magasabb, ezen kívül folyamatos kezelés esetén a sejtlízis során felszabaduló felületaktív anyagok és a lizált sejtek lebontása gyors

– a Bioclean STP által stabilizált savképzés-acetátképzés miatt nagymértékben visszaszorul az acetát helyett keletkező szerves vegyületek aránya, amelyek a habzást okozzák.

BiocleanTM FOG – Ásványi olajszennyezés megszüntetésére, olaj- és zsírfogók karbantartására, tisztítására és zsírmentesítésére

A BiocleanTM FOG termékben többféle aerob és fakultatív aerob baktériumtörzs van jelen, amelyek speciálisan szelektált olaj- és zsírbontó törzsek. A termék minden grammja nem kevesebb mint 10 milliárd mikroorganizmust tartalmaz, amelyek aktiválódva anyagcseréjük során az összes növényi, állati és ásványi eredetű olajat és zsírt rövid idő alatt lebontják. A BiocleanTM FOG használatával az eddig éveket igénylő remediációs folyamatok néhány hétre rövidülnek. A technológia alkalmazható önállóan, vagy más remediációs technológiák kiegészítéseként.. Olaj- és zsírfogók esetében a dugulásokat és eltömődéseket megszünteti, a berendezést folyamatos, vagy szakaszos adagolással tisztán tartja. A mikroorganizmusokat a BiocleanTM FOG-ban egy speciális inert száraz hordozóhoz kötik, amely technológia növeli ellenálló képességüket és túlélési esélyeiket egy esetleges agresszív vagy toxikus közegbe kerülve. A BiocleanTM FOG ezen kívül egyszerűen kezelhető, tárolható, adagolható, gazdaságos és biztonságos technológia. A termékben lévő baktériumok inaktívak, vízbe kerülve azonnal aktiválódnak, és megkezdik anyagcsere-tevékenységüket. A BiocleanTM FOG sem mutáns törzset, sem egyéb mesterségesen génmódosított törzset nem tartalmaz. A BiocleanTM FOG alkalmazásának előnyei:

 • Ásványi olajjal és üzemanyaggal szennyezett talaj ill. talajvíz gyors és hatékony bioremediációja
 • Speciálisan olaj- és zsírbontásra szelektált mikrobákat tartalmaz
 • Alacsony és magas olajkoncentrációk esetén is hatékony
 • Önmagában vagy más remediációs technológiák kiegészítéseként is alkalmazható
 • 100%-ban biodegradálható baktérium kultúrákat tartalmaz
 • Használata gazdaságosabbá teszi a remediációs beruházásokat
 • Egyszerű adagolás és tárolás, korrozív anyagokat, patogén organizmusokat nem tartalmaz.

A BiocleanTM FOG szavatossági ideje és tárolási előírásai: A BiocleanTM FOG szavatossági ideje csomagolástól számított 2 év a terméket megfelelő körülmények között tárolva (40 Celsius alatti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől elzárva).

BiocleanTM Compost – A komposztálás leghatékonyabb biotechnológiája

A komposzt növényi eredetű hulladékok és biológiailag bontható szerves hulladékok baktériumok és gombák által biodegradált végterméke, végső fázisban kiváló humusztartalmú talajjavító anyag. A komposztálást mint műveletet már a civilizáció hajnala óta ismeri az emberiség, de a lezajló biológiai és biokémiai mechanizmusok sokáig ismeretlenek maradtak. Az utóbbi két évtized kutatásai eredményeinek köszönhetően komoly előrelépés történt a komposztálás folyamatainak megismerésében, bár tény hogy mind a mai napig sok a homályos folt. A BiocleanTM Compost alkalmazásának előnyei: A BiocleanTM Compost természetes úton, talajból izolált szaprofita baktériumokat és enzimeket tartalmaz, amelyek egyetlen táplálékforrása a halott szervesanyag. A termék forradalmi és egyedi összetétele szerint olyan mezofil és termofil törzsek, penész és élesztő fajok valamint egyéb törzsek kombinációja, amelyek a talajban, a természetben igen kis létszámban fordulnak elő. A BiocleanTM Compost alkalmazása teljesen biztonságos, sem növényi, sem állati, sem emberi szervezetre káros anyagot, vagy betegséget okozó ill. fertőző törzset nem tartalmaz. A sikeres komposztálás titka a megfelelő baktériumfajok alkalamzása. A BiocleanTM Compost a fent felsoroltakon kívül tartalmazza a lebontást végző mikroorganizmusok optimális életfeltételei megteremtéséhez szükséges tápanyagokat és nyomelemeket. A terméket vízzel keverve a trágyahalom tetejére spriccelve a baktériumok azonnal megkezdik az anyagcserét, azaz a halom szervesanyagának bontását igen nagy sebességgel. A BiocleanTM Compost-tal oltott alapanyagból 30 nap alatt kiváló minőségű kész komposzt keletkezik megfelelő körülmények között. A Bioclean Compost lakossági kiszerelésben már rendelhető, további információért kattintson ide >>>

BiocleanTM Lake/Pond Clarifier – Természetes állóvizek, tavak és holtágak, valamint stabilizációs tavak bioremediációja

A természetes vizek ökológiai állapotát többek között két fő paraméter, a klorofill-tartalom és a foszfor-tartalom határozza meg. A foszfor az algák fejlődésének limitáló tápanyaga, amelyet pl. az atmoszférából nem képesek megkötni, mert nincs jelen. A nagyon magas foszforkoncentráció (beszivárgás talajból, talajvízből) azonban az algák túlzott szaporulatához vezet, amely a klorofill-értékek növekedésében is megfigyelhető. Ez a jelenség , nevesen az algák és vízinövények túlburjánzása lehet az első jele az ökológiai egyensúly felborulásának. A vizek állapotát e két fő paraméter szerint az alábbi 4 kategóriába soroljuk:

Trófikus állapot
Foszfor-tartalom (µg/L)
Klorofill-tartalom (µg/L)
Oligotrófikus
4 – 10
1.0 – 2.5
Mezotrófikus
10 – 35
2.5 – 8.0
Eutrófikus
35 – 100
8.0 – 25.0
Hypertrófikus
> 100
> 25.0

A Földön sokmillió baktériumfaj él, a BiocleanTM Lake/Pond Clarifier több évtizedes kutatómunka eredményeként jött létre, egy olyan egyedi készítmény, amely az állóvizeket terhelő szennyező szerves anyagokat, valamint nitrogén és foszforvegyületeket lebontó, az adott víz ökológiai egyensúlyát visszaállító hasznos, és a feladatra legalkalmasabb mikrobákat tartalmazza. A BiocleanTM Lake/Pond Clarifier vízbe juttatásával minden olyan állóvíz, tó vagy holtág természetes úton történő bioremediációja elvégezhető, ahol a külső környezeti tényezők, többek között az emberi civilizáció káros hatásai az említett ökológiai egyensúly felborulásához vezettek. Eddig csak kémiai módszereket próbáltak alkalmazni hasonló célokra, amelyek csak időszakos megoldások, többnyire az élővilágra károsak, további nagymennyiségű fenékiszap képződéshez vezetnek, amely anaerob bomlása következtében a kivált foszfor újra oldott állapotba kerül, és hozzáférhetővé válik az algák ill. növények számára. A BiocleanTM Lake/Pond Clarifier működési mechanizmusa:

 1. Szerves szennyezőanyagok lebontása Szervesanyag ——-> CO2 + H2O
 2. Szerves foszforvegyületek lebontása Szerves foszforvegyület ——-> CO2 + H2O + PO4
 3. A foszfor immobilizálása Oldott foszfor ——-> oldhatatlan foszfor
 4. Ammónia s nitrát denitrifikciója Ammónia ——-> Nitrit ——-> Nitrát ——-> N2 és sejtanyag

A BiocleanTM Lake/Pond Clarifier alkalmazásának előnyei:

 • Az állóvizek ökológiai egyensúlyának helyreállítása, természetes technológiával, vegyszerek alkalmazása nélkül
 • Az algaszám-kontrollon és a fent említett szervetlen ill. szerves szennyezőanyagok eltávolításán túl, a mikroorganizmusok a fenéken megkötődve megkezdik a fenékiszap szerves részének bontását, így hosszútávon szükségtelenné válik az igen költséges iszapkotrás művelete
 • Az iszap minden szerves eredetű összetevőjét bontja, az elhullott növényi és állati testekből, falevelekből és egyéb anyagokból és szervezetekből álló frakciókat
 • Stabilizációs tavak esetén megszünteti a habzást és eltávolítja a kellemetlen szagokat
 • A mikroorganizmusok anyagcsere mellék- és végtermékei növény-, állat- és humán-egészségügyi szempontból ártalmatlan anyagok
 • Egyszerű adagolás és tárolás, patogén organizmusokat nem tartalmaz.

A BiocleanTM Lake/Pond Clarifier felhasználási területe:

 • Természetes tavak
 • Mesterséges tavak
 • Holtágak
 • Lassú folyású folyók
 • Stabilizációs tavak

BiocleanTM Aqua – Halgazdaságok/Akvakultúra – A halak és vízi élőlények egészségéért

A vizeket szennyező szerves anyagok lebontásáért elsősorban a baktériumok a felelősek, a rengeteg törzs és faj képes számos egyszerűbb vagy bonyolultabb struktúrájú szerves vegyület bontására. Bizonyos törzsek az emberi civilizáció által bejuttatott vagy természetes úton képződött toxikus anyagok lebontására-ártalmatlanítására is képesek. Az akvakultúrában a víz mint élőhely minőségének romlásáért nagymértékben az állatoknak (halaknak) juttatott nagymennyiségű táplálék a felelős. A beszórt tápanyag halak által nem hasznosított hányada anaerob bomlásnak indul, szervesanyaggal, valamint nitrogén- és foszforvegyületekkel szennyezve a vizet. Ezáltal a jelen lévő mikroorganizmus fajok száma és megoszlása instabillá válik, ennek következtében pedig az ökológiai egyensúly felborul. Jelentős iszapképződés indul meg, amelyet tovább fokoz a nagyszámú hallállomány és egyéb vízi szervezetek által kibocsátott fekália, valamint az egyéb forrásokból vizet terhelő szennyeződés. Ebben a környezetben a halak betegségekkel szembeni ellenálló képessége csökken, a részlegesen bomlásnak indult iszap pedig kiváló életfeltételeket teremt különböző patogén organizmusok (pl. Vibrio Cholera) számára. A kék-zöld algák túlburjánzása az oldott oxigén vészes csökkenéséhez, részleges vagy teljes halpusztuláshoz vezet. A BiocleanTM Aqua egyedi és forradalmi termék, mely legfontosabb összetevői a megfelelő feladatra szelektált természetes baktériumtörzsek és enzimek valamint immunrendszert erősítő és növekedést serkentő szintén természetes eredetű anyagok. A BiocleanTM Aqua 94 mikroorganizmus törzse együttesen mentesíti a vizet a toxikus anyagoktól, teremt az élővilágnak újra élhető és egészséges környezetet. A BiocleanTM Aqua alkalmazásának előnyei:

 • Az iszap szerves frakciójának bontása, ezáltal az iszapszint csökkentése
 • Ammóniaszint csökkentése
 • Megfelelő oldott oxigénszint biztosítása
 • BOI és KOI csökkentése
 • Kénhidrogén keletkezésének megakadályozása
 • Uszadékképződés csökkentése
 • Algaburjánzás veszélyének elhárítása
 • Coliform, Vibrio és Aeromonas szám csökkentése
 • Erősíti a vízi élőlények immunrendszerét, csökkenti az elhalálozási számot
 • Erősíti a vízi élőlények anyagcsere-rendszerét, javítja a tápanyaghasznosításukat

BiocleanTM Septic – Emésztő és szikkasztó gödrök karbantartása

A szennyvizet szállító csővezetékekben gyakori probléma az olajos és zsíros szennyeződések okozta dugulás. Az emésztő- ill. szikkasztógödrök tisztítási hatásfoka minimális, a bűzhatásuk jelentős, az akna falain és alján megkötődött zsíros iszap szintén gondot okoz. A BiocleanTM Septic természetes mikroorganizmusai és enzimei képesek szinte az összes kommunális szennyvízben lévő szervesanyag bontására, legyenek azok zsírok, olajok, tisztítószerek, detergensek, papír vagy fekália. Ezen kívül alkalmazása megszűnteti a zavaró bűzhatást, és minden szerves lerakódást a csővezetékekben. A termékben lévő mikroorganizmus fajok széles spektruma hatékonyabbá teszi bármely más baktérium vagy enzim alapú készítménynél, ill. vegyszernél. A BiocleanTM Septic használatával nem kell többé vegyszereket alkalmazni az emésztő tisztításához, a termék a leggazdaságosabb és legbiztonságosabb megoldás szennyvízgyűjtők karbantartására és a környezet megóvására. A BiocleanTM Septic alkalmazásának előnyei:

 • Természetes úton állítja helyre a szennyvíztároló optimális állapotát, és tisztítja azt
 • Szag- és bűzeltávolítás
 • Természetes úton bontja a csővezetékek eltömődését okozó zsíros, olajos szennyeződéseket
 • Szikkasztóknál megszünteti a pórusok eltömődését, csökkenti az iszapmennyiséget, jelentősen javítja az elszivárgó víz minőségét,
 • Csökkenti a szippantási költségeket
 • Egyszerű adagolás és tárolás, korrozív anyagokat, patogén organizmusokat nem tartalmaz.

A BiocleanTM Septic adagolása: 5 m3 hasznos térfogatú akna karbantartásához havonta egy alkalommal, 250 g terméket kell, célszerűen a WC kagylóba önteni, majd leüríteni. Ha szippantásra kerül sor, célszerű a szippantás utáni napon elvégezni a műveletet. A BiocleanTM Septic szavatossági ideje és tárolási előírásai: A BiocleanTM Septic szavatossági ideje csomagolástól számított 2 év a terméket megfelelő körülmények között tárolva (40 Celsius alatti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől elzárva).

A Bioclean Septic lakossági kiszerelésben már rendelhető, további információért kattintson ide >>>

Magic Gro – Nagyobb terméshozam, egészségesebb növények

Napjainkban, a mezőgazdaságban alkalmazott talajjavító eljárások egyikének sem elemei a növények egészséges fejlődéséhez elengedhetetlen mikrobiológiai összetevők. A talaj pedig köszönhetően a növényi betegségek, fertőzések, valamint rovarok ellen túlzott mértékben alkalmazott peszticidek alkalmazásának, hiányt szenved ezekben, ugyanis az említett vegyszerek a talajban jelenlévő, a növények egészsége, tökéletes fejlődése szempontjából esszenciális mikroorganizmusokat is elpusztítják. Ha ezen mikrobák populációi a talajból kipusztulnak, a növények fejlődési-, anyagcsere- és immunrendszere stresszes állapotba kerül, utat nyitva így számtalan betegség illetve fertőzés számára. A Magic Gro egy kizárólag természetes eredetű biotermék, melynek egyedülálló mikroorganizmus és tápanyag összetevői helyreállítják a termőtalaj egészséges mikrobiológiai egyensúlyát. A Magic Gro tulajdonságai: A Magic Gro kulcsfontosságú alkotója egy szabadalmaztatott mikrobiológiai rendszer, melynek alkalmazásával nitrogénmegkötést és –felvételt, foszforfelvételt segítő illetve növényi növekedési hormonokat termelő természetes mikroorganizmusokat juttat a talajba. A növények fejlődésének összes stádiuma szempontjából nemcsak a talajbaktériumok száma, hanem ezek megfelelő faji megoszlása is rendkívül fontos, ezen tény kiemelt figyelmet kapott a Magic Gro kifejlesztésénél. A termékben lévő mikroorganizmusok képesek a talaj ásványi anyag- és nyomelem-tartalmát könnyen hozzáférhetővé és felhasználhatóvá tenni a növény számára. A Magic Gro nem helyettesítheti a műtrágyahasználatot, alkalmazása csak csökkentheti azt. A műtrágyák a növények fejlődéséhez elengedhetetlen nitrogén-, foszfor-, és káliumvegyületeket tartalmaznak, a Magic Gro pedig más esszenciális szerves és szervetlen tápanyagot, úgy mint vitaminokat, aminosavakat, növényi növekedési hormonokat, nyomelemeket, növényi stresszoldó anyagokat és természetes talajbaktérium-kultúrákat. A Magic Gro alkalmazásának előnyei:

 • Elősegíti a talajban lévő tápanyagok (nitrogén- és foszforforrások) átalakítását a növény által felvehető formába
 • Ellenállóbbá teszi a növényeket a különböző betegségekkel és fertőzésekkel szemben
 • Visszaállítja a talaj mint élőhely természetes ökológiai egyensúlyát, elősegíti a szerves talajszennyezők lebomlását
 • Kizárólag biológiailag bontható anyagokat tartalmaz, talajra, élővilágra káros komponense nincs
 • A humuszképzés serkentésével növeli a talaj pufferkapacitását
 • Kelátképző komponensei a talajban lévő fontos fémionokat a növény számára könnyen felvehetővé alakítják
 • Természetes úton gyorsítja a sejtosztódást, ezáltal a növények növekedését is
 • Növeli a magok életképességét, a kicsírázott magok számát
 • Erősíti a növények gyökerét, gyorsítja a gyökérfejlődést
 • Növeli a gyökérlégzés mértékét
 • Segíti a növények enzimtermelését
 • Alkalmazásával csökkenthető a felhasznált műtrágya mennyisége
 • Csökkenti a különféle növényvédő vegyszerek alkalmazását, és az ezektől való függőséget
 • Növeli a termés minőségét és a terméshozamot
 • Használata gyorsabb virágzást és gyorsabb gyümölcsérést eredményez
 • Teljesen természetes eredetű biotermék

Felhasználási terület:

 • Dísznövények
 • Virágos növények
 • Haszonnövények
 • Fűfélék, pázsitok
 • Diófafélék
 • Gyümölcsfafélék
 • Bogyósok
 • Trópusi gyümölcsfafélék
 • Konyhakerti zöldségek
 • Gumós növények
 • Egyéb (dohány, cukorrépa, gyógynövények stb.)

Adagolási tudnivalók: Magic Gro lényegében bármilyen növény esetén sikerrel alkalmazható, vízzel keverve, és a növény fajtájától, fejlődési stádiumától stb. függően lombra vagy a gyökér közelébe permetezve. Részletes adagolási és felhasználói útmutató a termék csomagolásán található.

 1. Ahhoz hogy a termék a legoptimálisabb hatást fejtse ki, nagyon fontos az adagolás módja és ideje. Hatékonyabb, ha késői órákban, vagy felhős napon végezzük a permetezést a termékkel, mint száraz napsütéses időben. A termék permetezésére a legoptimálisabbak a kora reggeli vagy a szürkületi órák.
 2. A Magic-gro alkalmazását megelőző, és az azt követő 72 órában nem szabad rovarölő vegyszert, vagy más peszticidet alkalmazni.
 3. A Magic Gro használat előtt tiszta vízzel keverendő.
 4. A termék száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől elzárva tartandó..
 5. A Magic Gro-t a növény fejlődési szakaszának kezdeti stádiumától alkalmazva érhető el a legjobb hatás.