Solarbee – účinný prístroj proti vodnému kvetu

Všeobecný popis Princíp Použitie v jazerách Úprava pytnej vody Použitie v ČOV Typ a model

Použitie Solerbee na umelo vytvorených jazerách, mŕtvych ramenách vodných nádržiach ponúka efektívne riešenie na vzniknuté problémy. Je to prírodu chrániaci dlhodobo finančne vyhovujúci spôsob. Čo dokážeme dosiahnuť s inštaláciou prístroja:

*zastavenie sinicového problému  (silné rozmnoženie cyanobaktérií)

*Zastavenie sezonálneho úmrtia rýb

*prírodným spôsobom zastaví vodné rastliny na silné rozmnoženie

*prístroj dostáva rozpustení kyslík aj do spodných vrstiev vody, a takto odstráni anaeróbnu vrstvu. Hnilobné procesy prejdú na aeróbne a takto zastaví zvýšenie koncentrácie fosforu, železa, mangánu a sírovodíka.

*kvôli zvýšeniu koncentrácie kyslíka vo vode sa zvýši kvalita vodného ekosystému. Skúsenosti ukázali, že rok po nasadení prístroja sa zvýšila aktivita počas neresu.

Jazero pred nasadení Solarbee……….

…a po nasadení.

Ponor sacej hadice Solarbee je nastaviteľný podľa potreby. To znamená, že sa dá prispôsobiť na daní problém. Zo základu odlišujeme dva možné nastavenia:

1.       „Epilimnion“ –kontrola nad sinicamy a makrofytami (hadica je nastavená na krátko, prístroj premiešava najmä vrchnú časť vody). V tomto prípade živiny nachádzajúce sa vo vode (dusík a fosfor) sú konzumované v oveľa väčšom množstve planktónmi, ktoré sú hlavnou potravou pre zooplanktón. A zooplanktón je zasa potrava pre ryby. Takto už spomínané živiny budú nedosiahnuteľné pre sinice (cyanobaktérie), lebo sa dostanú do potravinového reťazca.  Výsledok: životné prostredie vo vode sa zvýši a sa stane viac plodným. Koncentrácia kyslíka vo vode bude dostatočná, prípadný pachový problém sa úplne odstráni, zvýši sa priehľadnosť vody, zníži sa koncentrácia pH a chlorofilová koncentrácia.

2.       „Hypolimnion“ – Hĺbkové použitie. Solarbee odstráni Hypolimnionový efekt hlbších vôd, čo znamená kvôli prirodzených teplotných vrstiev vzniknuté menej okysličené vrstvy alebo mŕtve-bezkyslíkové body. V tomto prípade pôsobí v celej hĺbke a takto zvýši koncentráciu kyslíka aj vo väčších hĺbkach potlačí anaeróbne hnilobné procesy organického bahna, vznik sírovodíka, a zníži koncentráciu železa, mangánu a fosforu rozpusteného vo vode. Toto Solarbee dokáže bez toho, aby rozmiešal spodné bahno, alebo odstránilo tepelné vrstvy vody.

Nárok na servis týchto zariadení je minimálne, a iné náklady nie sú potrebné, lebo energiu dostáva zo slnka.

Vysoká rozmanitosť typov Solarbee dokáže to, že sa dajú použiť na skoro každej vode od malých jazierok na veľké vodné nádrže

Jazero pred nasadení Solarbee……….

…a po nasadení

Prípadové štúdie (po anglicky):

http://www.solarbee.com/references.tpl

Ukážkové video (po anglicky):

http://www.solarbee.com/AV/FW/

Ďalšie referencie zo sveta:

http://www.solarbee.com/picts.tpl