Solarbee -princíp

Všeobecný popis Princíp Použitie v jazerách Úprava pytnej vody Použitie v ČOV Typ a model

Základom spôsobu točenia vody prístrojov Solarbee je že zdvihne vodu zo spodnej vrstvy a pri hladine ho vypustí vo forme tenkého filmu. Takto v stojatých vodách budú nové prúdenia, ktoré neporušia prírodné vrstvy vody podľa teploty (výnimka je v prípade pytnej vody, kde práve toto je žiadané.  A pri tom doplní kyslík vo vode na princípe obnovenia hornej vrstvy. Voda, ktorá sa rozprúdi z opúšťacieho taniera sa dostane na veľké vzdialenosti kvôli laminárnemu pohybu, a lebo je v kuse kontaktovaná s atmosferickým vzduchom sa  koncentrácia kyslíka zrastie.

Ešte raz chceme upozorniť na to, že voda ktorá opustí prístroj má laminárne prúdenie a kvôli tomu jeden prístroj dokáže dať do pohybu obrovské množstvo vody.

Už aj meno hovorí Solarbee používa slnečnú energiu s pomocou troch slnečných kolektorov, ktoré nabíjajú palubný akumulátor. Tá potom preháňa motor a príslušné bezpečnostné zariadenia. Nadbytok energie sa odloží v akumulátoroch, a potom v noci sa použije na nočný režim. Takto je možné aj 24 hodinový chod prístroja.

Ak prístroj si pozrieme z blízka, tak je možné spozorovať intenzívny pohyb vody. Točiaci moment lopaty Solarbee je 60/1minúta. Táto hodnota patrí v prípade vyhovujúceho počasia a napätia batérie. V skorých ranných hodinách táto hodnota môže byť nižšia, vtedy prístroj „šporí“ s energiou. V prípade dlhodobej oblačnosti sa prístroj prepne na úsporný režim, a ak sa nezlepší počasie prístroj sa vypne. Toto je potrebné kvôli ochrane životnosti akumulátora. Ak slnko znova zasvieti prístroj sa zapne.