SolarBee – Všeobecný popis

Všeobecný popis Princíp Použitie v jazerách Úprava pytnej vody Použitie v ČOV Typ a model

Všeobecný popis

SolarBee

Solarbee – všeobecný popis

Firma Malatechwater Slovakia s.r.o. je hrdá na to, že môže zastupovať medzinárodný podnik Solarbee ,INC na Slovensku. Solarbee, Inc je vedúcou firmou na trhu v zlepšení kvality vody v čističiek odpadových vôd, nádrží na pitnú vodu, prírodných alebo umelo vytvorených vodných plôch či priemyselných a stabilizačných jazier na svete unikátnym enviromentálne bezpečným spôsobom. Prístroj vyvinutý  firmou Solarbee, Inc ktorá používa slnečnú energiu, nepotrebuje pripojenie na elektrickú sieť, s inštaláciou prístroja je možné dosiahnuť:

*v prírodných alebo umelo vytvorených jazier problém vodného kvetu, úhyn rýb pre nedostatok kyslíka,

*v nádržiach pre pitnú vodu znížiť spotrebu chlóru, odstrániť mŕtve body, zlepšiť kvalitu a chuť pitnej vody

*V prípade jazier na čistenie odpadovej vody je možné odstránenie pachového problému, vodný kvet, je možné zabezpečenie dostatočnej koncentrácie rozpusteného kyslíka vo vode pre aeróbne baktérie a tým zlepšenie kvality vody.

Postup vývoja

1998 – firma vyrobí a inštaluje prvý prístroj s pohonom slnečnej energie

2001-prístroj dostáva meno Solarbee

2002-vývoj najväčšieho prístroja v rodine Solarbee, ktorá dokáže pretočiť 40 000l/minúta. A s týmto pokrokom zariadenia sú vhodné aj pre veľkoplošné použitie na vodných nádrží.

2004- vylepšenie zariadení Solarbee. Prístroje dostávajú nový veľkokapacitný bez kefový motor. Tento motor má aj akumulátor, ktorá dokáže uskladniť také množstvo energie, aké prístroj potrebuje na 24 hodinový chod. Nočný chod prístrojov bol zabezpečený. Prístroje Solarbee dostávajú novú nerezovú konštrukciu, takže ich životnosť je predĺžená.

2005- inžinieri Solarbee nainštalujú s digitálnym kontrollerom, a takto každé zariadenie je možné optimalizovať na dané jazero. Na prístroje umiestnia GPS lokátor, programovateľné flash karty kvôli meraniu dát. LED diagnostika a SCADA rádiové pripojenie pomáha k 24 hodinovému kontrolovaniu prístroja, jeho funkciu, výkon a všetky potrebné informácie.

2006-do tohto roku viac ako 1000 kusov Solarbee inštalovaných na svete od ČOV až po veľké vodné nádrže. Efektivita Solarbee sa preukazuje v každej oblasti úpravy vôd, to bez potreby elektrickej energie a bez použitia extra chemikálií. Firma dostáva viac enviromentálnych vyznamenaní z celého sveta.