BioGuarde – urýchlenie procesov látkovej výmeny mikroorganizmov v surovom kale

Všetky nasledujúce produkty skupiny BioGuarde zvyšujú účinnosť biologického čistenia odpadových vôd, ponúkajúc osobitný produkt pre rôzne procesy. Každý výrobok BioGuarde sa zakladá na technológii kozymázy a ich zložkami sú látky prírodného pôvodu špeciálne pripravené pre daný účel. Základom účinnosti a fungovania výrobkov BioGuarde je, že organizmy mikrobiálnej masy a nimi vylúčené enzýmy nachádzajúce sa v bioreaktoroch čističiek, robili schopnými k tomu, aby boli funkčné na vyššej energetickej úrovni a účinnejšie odstraňovali nečistoty. Spomínané zložky výrobkov BioGuarde sú botanické extrakty, ako kofaktory, koenzýmy, dôležité výživné látky a vitamíny stimulujúce vývoj baktérií a látkovú výmenu.
KOI, BOI, szageltvolts
Fonalasods ellen
Denitrifikci
BioGuarde I.
CHSK,BSK, odstránenie pachového problému
BioGuarde II.
Na zastavenie vláknenia
BioGuarde III.
Denitrifikácia
Knhidrogn eltvolts
Anaerob mikrobafejlds
Aerob mikrobafejlds
BioGuarde H2S
Odstránenie sírovodíka
BioGuarde Debooster
Oživenie anaeróbnych mikroorganizmov
BioGuarde SP
Oživenie aeróbnych mikroorganizmov
Nitrifikci
Foszfor eltvolts
Zsreltvolts
Ammonia Guarde
Nitrifikácia
Phosphorus Guarde
Odstránenie fosforu
Grease Guarde
Odstránenie mastnoty
Szénhidrogén-szennyezett talajok s vizek kármentesítése
Szageltávolítás, bűzmentesítés
WC karbantartása
SOS 5300 Hydrocarbon Treatment
Remediácia olejom znečistenej zeminy a vôd
C-5 Odor Neutralizer
Odstránenie pachového problému
Flush Guarde
Pre čisté WC.

Teda základom funkcie výrobkov nie je vnášanie enzýmov resp. baktérií do systému, ale niektoré výrobky (napr. Ammonia Guarde, BioGuarde i-II) obsahujú niektoré selektované kmene baktérií v malom počte pre danú funkciu za účelom dosiahnutia najlepšej účinnosti.

BioGuarde I – CHSK, BSK, odstraňovanie pachov
Späť na začiatok
BioGuarde I sa dá aplikovať s vysokou účinnosťou v prípade čističiek produkujúcich vysoké odtokové hodnoty BSK a CHSK, resp. ak cieľom prevádzkovateľa je zníženie nadbytku kalov v priebehu procesu biologického čistenia. BioGuarde I v priebehu krátkeho času odstraňuje aj prípadné pachové vplyvy.

BioGuarde II – proti rozmnoženiu vláknitých baktérií
Späť na začiatok
BioGuarde II účinne čistí primárne a sekundárne usadzovacie nádrže čističiek odpadových vôd, odstraňuje oleje a tuky (v prípade priemyselných lapačov olejov a tukov) ako aj pachy. Prísada Nocardia Supplement zabezpečuje ochranu proti rozmnožovaniu vláknitých baktérií.

BioGuarde III – denitrifikácia
Späť na začiatok
BioGuarde III zvyšuje účinnosť denitrifikačného pochodu tým, že pomocou jeho individuálnych zložiek urýchľuje činnosť látkovej výmeny aktívnych baktérií v anoxických zónach a tým aj konverziu dusitanov a dusičnanov na plynný dusík.

BioGuarde H2S – odstraňovanie sírovodíka
Späť na začiatok
bioGuarde H2S v podstatnej miere znižuje objem sírovodíka vznikajúceho v anaeróbnych bioreaktoroch čističiek odpadových vôd, ale je aplikovateľný aj v prípade iných anaeróbne činných systémoch. Základom jeho činnosti je, že anaeróbne mikroorganizmy počas dýchania získavajú kyslík zo špeciálnych zložiek bioGuarde H2S namiesto zlúčenín s obsahom síry. Tým nevzniká sírovodík, čo je vlastne vedľajším produktom anaeróbneho dýchania na báze síry.

BioGarde DeBooster – rozvoj anaeróbnych mikrób
Späť na začiatok
Špeciálne výživné látky prítomné v BioGarde DeBooster podporujú rozmnožovanie anaeróbnych baktérií nachádzajúcich sa v anaeróbnych reaktoroch a zásobníkoch, zvyšujú ich účinnosť. Pri anaeróbnej úprave po častom úhyne populácie mikrób, používaním tohto výrobku sa dá stabilizovať činnosť systému v priebehu krátkeho času. Špeciálne výživné látky BioGarde DeBooster podporujú rozmnožovanie anaeróbnych baktérií nachádzajúcich sa anaeróbnych reaktoroch a zásobníkoch, zvyšujú ich účinnosť. Pri anaeróbnej úprave po častom úhyne populácie mikrób, používaním tohto výrobku sa dá stabilizovať činnosť systému v priebehu krátkeho času.

BioGuarde SP – rozvoj aeróbnych mikrób
Späť na začiatok
Špeciálne výživné látky BioGuarde SP podporujú rozmnožovanie populácie mikrób  nachádzajúcich sa v aeróbnych bioreaktoroch a zabezpečujú ich optimálne pôsobenie.

Ammonia Guarde – nitrifikácia
Späť na začiatok
Ammonia Guarde popri odstraňovaní pachu a znížení objemu tvorby nadbytočného kalu podporuje odstraňovanie amoniaku, zvlášť pozoruhodný je jeho pozitívny vplyv na nitrifikáciu v chladnejších mesiacoch, keď teplota vody v aeróbnych zónach klesá pod 14°C.

Phosphorus Guarde – odstraňovanie fosforu
Späť na začiatok
Phosphorus Guarde popri odstraňovaní pachu a znížení objemu tvorby nadbytočného kalu viaže obsah organického aj anorganického fosforu

SOS5300 hydrocarbon treatment
Späť na začiatok
SOS 5300 je prírodný botanický extrakt ktorý je vhodný na odstránenie rôznych povrchových minerálnych olejových nečistôt. Výrobok SOS 5300 je prírodný bioprodukt, ktorého účinná látka je špeciálnou kombináciou systému enzýmov a 12 kmeňov mikróbov, ktoré rozkladajú olej.

Jedinečnou charakteristikou výrobku SOS 5300 je schopnosť veľmy rýchlo sa prispôsobiť výskytu najrôznejšých vedľajších produktov uhlľovodíka a po apadtácii systém produkuje enzýmy, ktoré sú najviac schopné rozkladať existujúce látky.Výrobok obsahuje dôležité živiny s vhodným zložením pre mikróby s cieľom dosiahnutia účinnosti blízku 100%.
Zmes v 5300, je jedným z mála na trhu, ktorá vydržý fenol a fenolové toxíny. To mu umožnuje pracovať aj tam, kde konkurenčné výrobky zlyhávajú.

C5 Odor Neutralizer
Späť na začiatok
Produkt C-5 Odor Neutralizer je prírodný botanický výrobok, ktorý neutralizuje pachy pochádzajúce z rozkladu rôznych organických látok. Pachy vzniknuté pri rozklade organických látok sú vo väčšine prípadov spôsobené anaeróbným dýchaním (bez kyslíku) baktérií, ktoré rozkladajú proteíny a ďalšie organické zlúčeniny. V tomto prípade použije mikroorganizmus kyslík k dýchaniu z organickej zlúčeniny, ktorá sa má rozkladať. Výsledok tohto procesu je vznik zlúčenín s rôznym pachom. Pri použití produktu C-5 Odor Neutralizer sa rozklad organických zlúčenin uskutoční iným biochemckým procesom, a to znamená, že sa pachové látky neuvoľnia.

Flush Guarde
Späť na začiatok
Prvý výrobok na trhu bez chemických látok a kyselín, ktorá dáva riešenie na hygienu Vašej WC. Jeden tvrdý blok pod miskou ktorá dokáže ochrániť Vašu WC pred vodným kameňom a usadeninami a dáva ochranu proti zápche. Pri tom odstráni zápach z potrubia a pomáha pri čistení odpadovej vody.