Bioclean – kompletná rodina na špecifické riešenia

Ipari szennyvízkezelés
Kommunális szennyvízkezelés
Ásványi olajszennyezés megszüntetésére, olaj- és zsírfogók karbantartására
A komposztálás leghatékonyabb biotechnológiája
Természetes állóvizek, tavak és holtágak, valamint stabilizációs tavak bioremediációja
Halgazdaságok/Akvakultúra A halak és vízi élőlények egészségéért
Emésztő és szikkasztó gödrök karbantartása
Nagyobb terméshozam, egészségesebb növények


Bioclean – úprava priemyselných odpadových vôd

Späť na začiatok

 • Je schopný odbúravať ťažko degradovateľné organické zlúčeniny a látky, ktoré sú             pre normálny surový kal toxické (povrchovo aktívne látky, tuky, oleje, sulfidy, merkaptány, krezol, aromatické a iné organické zlúčeniny),
 • Obsahuje fakultatívne aeróbne kmene, ktoré sa vyvíjajú v prítomnosti aj neprítomnosti rozpusteného kyslíka
 • Je účinný aj v prípade vysokej hodnoty TDS (celkové rozpustné tuhé látky)
 • Nevyžaduje zásah do konštrukcie alebo zmeny v nastaveniach systému pre dosiahnutie zvýšenia kapacity a lepších parametrov odchádzajúcej vody.
 • Nízke prevádzkové náklady
 • Odstránenie pachov
 • Nižšia miera tvorby kalov
 • Jednoduché dávkovanie a skladovanie, neobsahuje korozívne látky a patogénne organizmy.

Oblasť využitia:

Na úpravu odpadových vôd vypúšťaných v chemickom, petrochemickom, farmaceutickom, papiernickom, textilnom, kožiarskom, potravinárskom priemysle (spracovanie mäsa, ovocia a všetky odvetvia mliekarenského priemyslu), ako aj v ostatných priemyselných odvetviach.


BiocleanTM STP – úprava komunálnych odpadových vôd

Späť na začiatok

 • Zníženie energetickej náročnosti prevzdušňovania
 • Zníženie odtokovej koncentrácie BSK/CHSK
 • Obsahuje fakultatívne aeróbne kmene, ktoré sa vyvíjajú v prítomnosti aj neprítomnosti rozpusteného kyslíka
 • Spravovanie nárazových zaťažení
 • Výrazne sa znižujú náklady na prevádzku a údržbu
 • Znižuje sa miera tvorby kalov
 • Odstránenie pachov
 • V priebehu 3 týždňov sa objavia pozitívne vplyvy
 • Okrem hore uvedených výhôd výrazne sa znižujúce pokuty a poplatky robia jeho využívanie absolútne hospodárnym
 • Jednoduché dávkovanie a skladovanie, neobsahuje korozívne látky a patogénne organizmy.

Oblasť využitia:

Komunálne úpravne odpadových, stabilizačné nádrže, koreňové čistiarne odpadových vôd.

Bioclean Compost – Biotechnológia dokonalého kompostovania
100% prírodný produkt

Späť na začiatok

Kompost je konečný produkt odpadu rastlinného pôvodu a biologicky sa rozkladajúceho organického odpadu, ktorý bol biologicky degradovaný baktériami a hubami a ktorý je v poslednej fáze výbornou zmesou látok s obsahom humusu. Ľudstvo pozná kompostovanie už od začiatku civilizácie, ale prebiehajúce biologické a biochemické mechanizmy boli veľmi dlho nepoznané. Vďaka výsledkom výskumu v posledných dvoch desaťročiach bol dosiahnutý významný pokrok v poznaní procesov kompostovania, ale je pravdou, že aj dodnes sú neznáme veci v tejto oblasti.

Výhody aplikácie Bioclean Compost

Tajomstvom úspešného kompostovania je aplikácia vhodných druhov baktérií. Produkt Bioclean Compost obsahuje okrem horeuvedených vecí aj živiny a stopové prvky potrebné pre účely vytvorenia optimálnych životných podmienok mikroorganizmov, ktoré vykonávajú rozklad odpadu. Výrobok sa mieša s vodou a nastrieka sa na vrch hnojiska a baktéria okamžite začnú látkovú výmenu, tj. rozklad organických látok hnojiska veľmi vysokou rýchlosťou. Zo základného materiálu, ktorý bol štiepený produktom Bioclean Compost, sa stane hotový kompost vysokej kvality za 30 dní za vhodných okolností.

Bioclean  Lake/Pond Clarifier -Bioremediácia prírodných stojatých vôd, mŕtvych ramien, pomaľi tečúcich kanálov a štabilizačných jazier

Späť na začiatok

Ekologický status vodných plôch záleží hlavne od dvoch parametrov : množstvo fosforu a chlorofylu. Fosfor je limitujúca živina pre rast rias, ktorú je nemožné stanoviť z atmosféry, alebo z iného zdroja. Nadmerná úroveň fosforu podporuje rast rias, čo sa odráža v chlorofylových hodnotách. Ekologický status teda môže byť určený pomocou týchto dvoch faktorov. Na základe fosforu a chlorofylu jazerá zaraďujeme takto:

Analytické parametre pre stanovenie trofického stavu vodných útvarov

Trofický stav
Fosforová koncentrácia (µg/L)
Množstvo chlovorilu (µg/L)
Oligotrof
4 – 10
1.0 – 2.5
Mezotrof
10 – 35
2.5 – 8.0
Eutróf
35 – 100
8.0 – 25.0
Hypertrof
> 100
> 25.0

Vlastnosti Bioclean ® Pond Clarifier

Na svete existujú doslova millióny rôznych prirodzených mikróbov. My sme našli spôsob, ako izolovať niektoré a vyrobiť unikátny výrobok z niektorých z nich,a ktoré môžu spĺňať veľmi špecifické a dôležité úlohy.Mikroorganizmy v Bioclean®Lake / Pond Clarifier pomôžu vyrovnať rovnováhu tam, kde sa ekologická rovnováha kvôli niečomu porušila a vodné životné prostredie je zhoršené. V minulosti sa používali všelijaké chemické výrobky, ktoré potom viedli k toxickému prostrediu vo vode, a dostali ešte väčšie množstvo fosforu do bahna. Zabitie rias a vodných rastlín má len krátky účinok. Chemické výrobky nemôžu odstrániť organickú hmotu z bahna, a môžu byť toxické pre vodné živočíchy.

Spôsob účinku Bioclean ® Pond Clarifier

1. Degradácia organických látok

Organická hmota ——-> CO2 + H2O

2. Rozklad organického fosforu

Organický fosfor ——-> CO2 + H2O + PO4

3. Imobilizáciu fosforu

Rozpustný fosforečnan ——-> Nerozpustný fosfát

4. Denitrifikácia amoniaku a dusičnanov

Amoniak ——->  Dusičnany ——->Dusitany ——-> bunková hmota

Výhody Bioclen ® Pond Clarifier

* Účinný prírodný spôsob, ako vytvoriť a udržiavať čistejšie rybníky a jazerné vody bez chemikálií.

* Mikrorganizmy v Bioclean ® Pond Clarifier pomáhajú obnoviť prirodzenú rovnováhu v situáciách, keď faktory životného prostredia vedú k nestabilným a nezdravým podmienkam kvality vody.

* Bioclean ® Pond Clarifier je prírodný produkt prémiových baktérií a enzýmov určený na odstránenie zelenej vody a zníženie kalov.

* Ako náhle sa zaočkuje, bude sa okamžite množiť a pracovať na odstránení škodlivého rozpadajúcého bahna, ktoré sa nahromadilo počas rokov z rybieho odpadu, odumretých rastlín, listov a mnohých ďalších organických materiálov.

* Eliminuje rybníkové bahno, riasy a pomáha odstrániť vedľajšie pachy.

* Rozloží prebytok organickej hmoty v rybníkoch, jazerách.

* Ak škodlivé organické živíny boli spotrebované, vedľajší produkt bakteriálneho metabolizmu je neškodný oxid uhličitý.

* Pomáha udržiavať jazero / rybník v prírodnej ekologickej rovnováhe.

Bioclean Aqua – využitie vo výrobe a akvakultúra -pre zdravie vodných živočíchov

Späť na začiatok

Baktérie sú hlavnými rozkladačmi všetkých organických odpadov. Ich špecifické funkcie dokážu odbúrať obrovské množstvo jednoduchých i zložitých zlúčenín. Ak sú správne vyberané, môžu degradovať aj toxické látky, prírodné, alebo tie ktoré sa tam dostali kvôli ľudskej civilizácii.

Vo vodnej kultúre je masívne množstvo organických zlúčenín pridaných do vody každodenne. Tieto organické zlúčeniny môžu byť bohaté na dusičnany a fosfáty, ktoré narušia ekologickú rovnováhu rybníka stimuláciou len určitých foriem života. Mikrobiálne spoločenstvá sa stanú nestabilnými. Toxicita rybníka stúpa kvôli nerozkladanej nestabilnej organickej hmoty na dne. Vypúšťanie fekálií do rybníka zvyšuje túto toxicitu ešte viac.  Takto sa zhorší kvalita vody, zvyšuje sa stres a citlivosť na choroby. V čiastočne rozkladanom bahne sa začne rozmnožovanie niektorých patogénnych baktérií napr.Vibrio cholera. Vysoké množstvo toxických látok a rozmnožené riasy vedú k zhoršeniu priezračnosti vody, stane sa nestabilným, výskyt ochorení a zakrpatenia sa zvyšuje, úmrtnosť začne stúpať.

Vlastnosti Bioclean Aqua ®

Bioclean Aqua je patentovaná zmes starostlivo vybraných prirodzene sa vyskytujúcich mikroorganizmov, enzýmov a rast stimulujúcich faktorov. Je to vyvážená formula z 94 rôznych mikrobiálnych kmeňov, ktoré pracujú k zníženiu toxickej úrovni v rybníku a vytvoria zdravšie a výhodnejšie prostredie pre ryby, krevety a garnáty. Toxické látky sú rozložené na nejedovaté vedľajšie produkty, ako oxid uhličitý a voda. K výsledkom tiež patrí významné zníženie vedľajších pachov.

Je vhodnejšie, aby bola voda dopredu zaočkovaná s Bioclean Aqua ® ešte pred zavedením kultúry do rybníka. Počet výmeny vody možno znížiť pomocou tejto špičkovej biologickej technológie Bioclean Aqua ®.

Výhody Bioclean AQUA ®

* Rozkladá organický kal, znižuje potrebu výmeny vody.

* Znižuje úroveň amoniaku, a teda aj kontroluje rast rias a zabraňuje vzniku hnedej krvnej choroby.

* Stabilizuje hladinu kyslíka, a tak môžuryby dýchať ľahšie.

* Znižuje úroveň BOD a COD.

* Znižuje tvorbu sírovodíka.

* Zabraňuje výskytu plávajúceho zhluku vyplývajúceho z mŕtvych planktónov.

* Stabilizuje podmienky a zabraňuje nadmernému-kvitnutiu rias.

* Potláča počet Coli baktérií, Vibrio a Aeromonas

* Podporuje rast a tým aj výrobu. Zvyšuje hmotnosť výrobku.

* Znižuje vedľajšiu príchuť výrobkov.

* Zvyšuje imunitu zvierat, znižuje úmrtnosť a zvyšuje mieru prežitia.

* Umožňuje vyššiu intenzitu sadzieb.

* Zlepšuje konverzný pomer krmiva.

* Znižuje počet dní rastového cyklu, teda doba potrebná k dorastu na trh je nižšia.