Výrobky

Biotechnologia
použitie v poľnohospodárskej výrobe odstránenie olejových znečistení údržba lapačov tuku v reštauračných zariadeniach
odstránenie pachu zvýšenie efektivity čistenia odpadovej vody bioremediácia stojatých vôd a akvakultúra
Bioclean termékcsalád BioGuarde termékcsalád
Solarbee
Pomoc slnečnou energiou na čistenie našich vôd
použitie pri pytnej vode použitie na otvorených vodných plochách použitie v ČOV
Solarbee