December 11/2014 –Začiatkom roka 2015 uvedieme na trh nové výrobky zelenej rodiny BioGuarde, čím výrazne rozšírime našu aktuálnu ponuku výrobkov.

http://www.malatechwater.com/sk/e-shop/