Optimalizácia čističiek odpadových vôd

Priemyselné ČOV:

Richter Gedeon Nyrt. – Výrobca liekov-Optimalizácia biologického ČOV (~2.500 m3/deň)

TEVA Gyógyszergyár Zrt. – Výrobca liekov-Optimalizácia ČOV (~ 1500 m3/deň)

Nagyatádi Konzervgyár – Optimalizácia aeróbneho biologického predčistenia (~1.000-2.000 m3/deň)

ATEV Zrt. – Spracovanie bielkovín-Optimalizácia priemyselnej ČOV   (~200 m3/deň)

Kommunálne ČOV:

Mivíz Miskolci Vízmű Kft.- Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Miskolc (~ 35.000 m3/deň)

Pápai Víz- és Csatornamű Kft. – Optimalizácia priemyselnej a komunálnej ČOV v Pápa (~ 10.000 m3/deň)

DMRV Zrt. – Optimalizácia komunálnej ČOV Gödöllő (~ 7.000 m3/deň)

Gyömrő és Térsége Víziközmű Kft. – Optimalizácia komunálnej ČOV pre región  Gyomro-Maglód-Ecser (~ 2.900 m3/deň)

Kalocsavíz Kft.- Optimalizácia komunálnej ČOV v meste Kalocsa (~ 2.600 m3/deň)

Békés Megyei Vízművek Zrt. –Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Békés (~ 2.500 m3/deň)

Békés Megyei Vízművek Zrt. – Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Szarvas (~ 2.200 m3/deň)

Abokom Nonprofit Kft. – Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Abony (~ 2.100 m3/deň)

Keve-Víz Közszolgáltató Kft. – Optimalizácia komunálnej ČOV mestska Ráckeve(~ 1.800 m3/deň)

Beregvíz Víz- és Csatornamű Üzemeltető Kft. – Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Vásárosnaményi (~ 1400 m3/deň)

Ráckeresztúr Kommunális Szennyvíz-üzemeltető Intézmény – Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Ráckeresztúr (~ 1200 m3/deň)

Borsodvíz Zrt. – Optimalizácia regionálnej komunálnej ČOV oblasti Tokaj (~ 1.200 m3/deň)

Bábolnai Szolgáltató Kft. –Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Bábolna (~ 1.000 m3/deň)

Túrkevei Vízmű és Városgazdálkodási Kft. – Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Túrkeve (~ 1.000 m3/deň)

Tiszaföldvári Víz- és Csatornamű Kft. – Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Tiszafoldvár (~ 1.000 m3/deň)

Délzalai Víz- és Csatornamű Kft. –Optimalizácia komunálnej a priemyselnej ČOV v meste Csurgó (~ 800 m3/deň)

Jászapáti Víziközmű Kft. – Optimalizácia kalu a zastavenie vláknenia v komunálnej ČOV (~ 750 m3/deň)

Soltvadkert Önkormányzati Vízmű Kft. – Optimalizácia kalu a komunálnej ČOV mesta Soltvadkert (~ 750 m3/deň)

Solt Város Víz és Csatornamű Kft. – Optimalizácia kalu a komunálnej a priemyselnej ČOV mesta Solt (~ 700 m3/deň)

Zsámbéki Víz- és Csatornamű Szolgáltató Kft. – Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Zsámbék(~ 500 m3/deň)

Kalocsavíz Kft.- Optimalizácia komunálnej ČOV Dusnok-Fajszi (~ 400 m3/deň)

Kalocsavíz Kft.- Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Harta (~ 300 m3/deň)

Sződi Vízmű Kft. –Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Szod (~ 300 m3/deň)

Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. – Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Páka (~ 300 m3/deň)

Falugazda Kft. – Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Dunaalmási (~ 300 m3/deň)

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. – Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Déjtár (~ 200 m3/deň)

Délzalai Víz- és Csatornamű Kft. – Optimalizácia komunálnej ČOV mesta Hahót (~ 70 m3/deň)

Odstránenie pachového problému ČOV:

Dunapack Zrt. Csomagolóanyag – Odstránenie pachového problému ČOV (~ 3.500 m3/deň)