Solarbee – Jazero v Bánk,kontrola nad sinicamy

V jazere Bánk si našiel pobyt niekoľko druhov siníc a kvôli vlastnostiam vody všetky podmienky boli dané pre ich bujnenie. Dostatočné množstvo živín, zátišia pred vetrom a vysoké pH až hodnoty 9 dávalo perfektné prostredie najmä pre populácie Oscillatoria sp, Anabaena sp a Microcystis sp. Remediáciu jazera sme začali v roku 2007, po čom kvalita vody začala rapídne stúpať. Odvtedy všetky typy vodných rias či siníc držíme pod kontrolou. Živiny vo vode sa ešte držia nad tou hladinou, aby mohli vysoko obmedziť rast siníc.

Mesto Bánk oslovilo firmu Malatechwater v roku 2007 na potlačenie siníc v tomto jazere. Lebo všetky limity boli vysoko nad normálnou hodnotou jediné riešenie bolo dať do pohybu celú vodnú plochu a tento pohyb udržať.

Na toto akurát vyhovuje model Solarbee SB10000 v12, ktorú sme na vodnú plochu umiestnili v 10. augusta v roku 2007. Hadicu sme nastavili na hĺbku 1,5 metra a to špeciálne kvôli zastaveniu vodného kvetu. Na jazere už boli prvé stopy na vysoké premnoženie Microsytis, ako aj na viacerých vodách na okolí. 2 týždne po pustení prístroja Solarbee sme mohli spozorovať zmenšenie chumáčov od rias, a niekoľko dní na to úplné zmiznutie. Na ostatných vodách toto bujnenie vďaka dobrého počasia vytrvalo až do októbra.

V októbri roku 2007 sme hadicu premiestnili do hĺbky 3 metrov. Do tejto doby problém so sinicamy bol odstránený. Dôvodom bolo zlepšenie a zrýchlenie bioremediácie vody, a okysličenie vo väčších hĺbkach. Týždeň po nastavení do 3metrov koncentrácia kyslíka v hĺbke 3 metrov skočila z 0,76 mg/l na 5,67 mg/l.

Pred inštaláciou prístroja Solarbee 1.

Pred inštaláciou Solarbee 2.


10 dní po inštalácií Solarbee 1.

10 dní po inštalácií Solarbee 2.

Balenie


Rozbalenie a začiatok vkladania

Vloženie

Na konečnom mieste v jazere Bánk