Telektó

Jazero Telektó v Tešedíkove už existuje dlhšiu dobu, ale posunom času bola zanesená,neupravená a používaná na ilegálne skládky smetí. Občianske združenie Telektó a vedenie obce sa začalo zaujímať o revitelizáciu tohto jazera už niekoľko rokov dozadu. Umiestnenie jazera je perfektné na zvýšenie atraktivity dediny, čo sa aj podarilo.

Vedľa jazera nájdeme malé futbalové ihrisko, skĺzačky, pieskové ihrisko a podobné hry pre deti.

Jazero ako také je obhospodarované s OZ Telektó, ktorí dávajú veľký pozor na to, aby z jazera urobili čo najkrajšie miesto na oddych.

Na jazere Telektó v Tešedíkove sme začali bioremediáciu na začiatku roka 2011. Jazero bolo silne zaťažené, výskyt siníc bol normálnym javom, organické bahno sme merali v hrúbke okolo 20cm.

Počas prvého roku sme dosiahli, že koncentrácia živín sa znížila do miery čo zastavilo vodný kvet. Minimálny výskyt tohto javu bolo až na konci septembra počas veľmi teplých a bezvetrových dní.

Dátum 03.05.11 17.06.11 09.08.11 07.10.11
Dusičnany (mg/l) 0,75 0,47 0,35 <0,046
Ortofosforečnany (mg/l) 1,26 0,39 0,38 0,29
Ammónne ióny (mg/l) 0,066 0,062 0,098 0,101

Výsledky boli pozitívne, takže remediácia by mala pokračovať aj v roku 2012.