Jazero v Bánk, Maďarsko

Bánki-tóJazero v Bánk patrý medzi vysoko navštevované vody v z celého Maďarska ale aj z okolotých štátov. Mestské zastúpenie dáva veľký pozor na zvýšenie atraktivity miesta pre turistov, a jazero je asi najväčšou atrakciu v tomto prekrásnom mestečku.

Ekologická rovnováha jazera bola prevrátená už roky dozadu. Dôvodom toho je vysoký prísun živín z poľnohospodárskej výroby, ale aj z okolitých odpadových vôd. Voda mala v posledných rokoch vysoké problémi s vodným kvetom, čo očividne znižoval počet návštevníkov. V jazera bolo zákaz kúpania kvôli vysokému výskytu patogénnych organizmov. Vrátenie ekologickej rovnováhy bolo pre mesto vysokou prioritou.

Bioremediácia jazera bolo začaté na začiatku júna v roku 2007. Kvôli skorému začiatku v tom roku ešte pred kvytom siníc. Práve pre toto výsledky prichádzali rýchlo a efektívne. Priehľadnosť vody ostalo celý rok nad 65cm ale boli dni keď dosiahlo až 125cm. Merania na jazere boli vykonané veľmi často, a to z dôvodu že miestne zastúpiťeľstvo poverilo našu firmu s nasadením prístroja Solarbee.

Trofické hodnoty počas sledovanej doby:

Jazero v Bánk 18th June 2007. 10th August 2007.
Amoniak mg/l 0,22 0,14
Voľný amoniak mg/l 0,01
Dusitany mg/l 0,21 0,09
Dusičnany mg/l 28,2 10,5
Ortofosfát mg/l 0,22 0,11
Totálny počet rias/siníc / ml 18 231 6 500

Ako sme už spomínali jazero bolo nevhodné na kúpanie, pričom návšetvníci túto možnosť chceli využívať. Treba dodať že  vyšetrenia od ÁNTSZ (Úrad Verejného Zdravotníctva) ukazovali rýchle zlepšenie v kvalite, podobné ako v prípade Sajószöged.

Patogenické vyšetrenia 12th June 2007 3rd July 2007 24th July 2007 7th August 2007
Coliform no./ 100 ml 800 400 430 400
E. Coli no. / 100 ml 250 20 30 40
Enterococcus no.
/ 100 ml
30 70 40 0