Stabilizačné jazerá, optimalizácia anaeróbnej nádrže

Stabilizačné jazerá a anaeróbne nádrže je ťažké držať pod kontrolou. Prvá má problém s kvitnutím rias, nedostatočným množstvom rozpusteného kyslíka, veľkým množstvom bahna, kým druhá so zamastňovaním a časom sa znížiacim čistiacim efektom. Na obidva systémy je typické, že v prípade zlej funkčnosti sa vyvinie silný pach, ktorá môže vadiť obyvateľom, a veľké množstvo anaeróbneho bahna. Naša firma ponúka riešenie na obidva tieto problémy. S konštantnou cirkuláciou vody dosiahneme že v jazerových systémoch sa zvýši čistiaca efektivita, kontrolu nad riasmy, odmastňovanie, zníži sa množstvo bahna. Na odstránenie pachového problému ktorá je najmä kvôli sirovodíku dostaneme do systému vhodné mikroorganizmy, ktoré s biologickým odbúravaním tento problém dokážu vyrieši.

Výhody použitia našej technológie (okrem iného):

  • Zastavenie kvitnutia rias
  • Zníženia množstva bahna
  • Intenzifikácia aeróbnej a anaeróbnej zóny jazera
  • Odstránenie zápachu
  • Výrazné zníženie COD koncentrácie v odtoku
  • Významné zníženie BSK koncentrácie v odtoku
  • Výrazné zníženie koncentrácie NH4-N v odtoku, stimulácia nitrifikácie aj pod teplotou pod 12 °C
  • Výrazné zníženie koncentrácie NO3-N v odtoku, intenzifikácia denitrifikačných procesov
  • Výrazné zníženie koncentrácie TP v odtoku, intenzifikácia biologického odbúravania fosforu

Bioremediácia zásobníkov tekutého kalu