Optimalizácia a zväčšenie kapacity mestských a priemyselných čističiek odpadových vôd


Zaväzujeme sa k optimalizácii komunálnych a priemyselných ČOV, zvýšenie ich kapacity a dosiahnutie lepšej čistiacej hodnoty každého parametra bez zmeny súčasného dizajnu alebo ďalšej konštruktívnej investície. Každý ČOV je iný, to je dôvod, prečo musíme každého zákazníka v tejto otázke rieši vždy jedinečným spôsobom. Toto unikátne ošetrenie je v podstate enzymovo mikroorganizmový výrobok. Vďaka našej technológie dokážeme optimalizovať zloženie aktivovaného kalu a zvýšenie metabolizmu baktérií. Výhody našich technológií v prípade komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd obsahujúcich biologické kroky :

 • Vylepšené odstraňovanie COD
 • Vylepšené odstraňovanie BSK
 • Výrazné zníženie koncentrácie NH4-N v odtoku, stimulácia nitrifikácie aj pod teplotou pod 12 Celsia
 • Výrazné zníženie koncentrácie NO3-N v odtoku, intenzifikácia denitrifikačných procesov
 • Výrazné zníženie koncentrácie TP v odtoku, intenzifikácia biologického odbúravania fosforu
 • Odstránenie bujnenia vláknitých rias
 • Odstraňovanie existujúcich a zabránenie ďalších vláknitých spoji
 • Zníženie prebytočného kalu
 • Optimalizovanie spotreby kyslíka mikróbov, takže menšia potreba dúchadiel
 • Oveľa menšie prevádzkové náklady
 • Odstránenie zápachu