Odstránenie pachu

Kvôli našej unikátnemu sortimentu môžeme ponúka našim klientom odstránenie pachových problémov okolo poľnohospodárskej a priemyselnej činnosti, alebo obecných kanalizácií. Po zmapovaní problému na mieste, identifikácii problému, nakoniec ohodnotenia kvality a kvantity pachu naši pracovníci vyrátajú potrebné množstvo materiálu, a dajú návrh na dávkovanie. Pre našich klientov ponúkame prírodnú, čistú a finančne málo náročnú technológiu proti pachovým problémom.