Odborný dohľad komunálnych a priemyselných čističiek odpadových vôd

Podujmeme sa:

* Pomoc a inžinierske služby v prípade všetkých typov komunálnych čističiek odpadových vôd.

* Asistencia, inžinierske služby a prevádzku priemyselných čistiarní odpadových vôd.