Bioremediácia jazier, mŕtvych ramien riek a akvakultúra

Podujmeme sa na vrátenie ekologickej rovnováhy prirodzených vôd bez použitia chemikálií a iných umelých látok. V dôsledku úpravy sa stojatá voda dostáva do takého ekologického rovnovážneho stavu, v akom by mohla existovať bez škodlivých vplyvov ľudskej civilizácie. Obdobne ako na naše iné aktivity, aj na technológie poskytujeme záruku, tak náš zákazník v tomto prípade nemá materiálne riziká.

  • obnovuje a stabilizuje potrebnú hladinu rozpusteného kyslíka vo vode, aplikácia odstráni nebezpečenstvo úhynu fauny (najmä rýb) v dôsledku nedostatku kyslíka vo vode
  • Každý použitý mikroorganizmus sa vyskutuje aj vo voľnej prírode, zo zdravotného hľadiska ľudí a zvierat sú neškodné, ich víživa je organická zložka na dne jazera od odúmrtých zvierat, rastlín. Počas ich metabolizmu vznikne len oxid uhličitý a voda.
  • Spravý sa kontrola nad počtom rôznych druhov rias, a takto sa odstráni ich kvytnutie, ktorá môže byť počas teplých letných týždňov katastrofická.
  • Zníži sa obsah amoniaku a dusičnanov rozpustených vo vode, a imobilizuje vo vode sa nachádzajúci rozpustení fosfor. Výsledkom tohto bude, že riziko bujnenia vodných rastlín bude odstránený.
  • Znečistenie vody výrazne klesne, a to spôsobom odbúravaním rozpustených a nerozpustených týchto látok

– Prirodzene sa posilní imúnny systém vodných organizmov, takže riziko ochorenia, infekcie bude minimálna

Dôsledkom liečby je že voda sa dostane do ekologickej rovnováhy, kde by bola bez negatívnych vplyvov ľudskej civilizácie