Bioremediácia olejom znečistenej vody a pôdy

Rôzne olejové znečistenia sú bežné v našej krajine. Pôda, podzemná voda a zastavaná plocha je tiež obeťou XX. storočia, to najmä kvôli neekologickému myslenie. Od revolúcie sa pokúšame o to, aby sme výsledky tohto odstránili. Časový priebeh tohto môže byť rôzny, to kvôli kvalite znečistenia, množstva, použitý spôsob remediácie atď. Výrobky ponúkané od Malatech Water Slovakia s.r.o. pomáhajú profesionálom v týchto rehabilitačných procesoch, a pracovníci firmy sú kvalifikovaný na tieto práce. Ponúkame časovo kratšie, vysoko účinné riešenia, ktoré sú nákladovo nižšie, a skúšame zvýši efektivitu už používaných metód.