Partneri

SRZ Banská Štiavnica
SRZ Rada Žilina
Múzeu vo Svätom Antone
Občianske združenie Telektó , Tešedíkovo