O nás

V tretom tisícročí je najväčšou výzvou ľudskej civilizácie, ochrana povrchových vodných zdrojov. Výrazným nárastom priemyslu a civilizácie,týmpádom rastie aj zaťaženie našich riek a vodných plôch. Čistiarne odpadových vôd pripojené na vodné toky, výrazne ovplyvňujú ich kvalitu a ich ekologickú rovnováhu. Technológia biologického čistenia dostala za posledných desať rokov väčší priestor, ale jednému z jej hlavných procesov sa nevenuje dostatočná pozornosť. Je ním aktivovaný kal, ktorý má na svedomí odbúravanie kontaminácií. Aktivovaný kal je v podstate dušou čistiaceho procesu. Do pozadia sa dostal svojím rozmanitým zložením mikroorganizmov v aktívnom kale(rovnaké zloženie aktivovaného kalu neexistuje).Optimalizáciou aktivovaného kalu je možné výrazne zvýšiť kapacitu a kvalitu čistenia v čiistiarňach odpadových vôd, bez značnej investície.

Naše jazerá a mŕtve ramená vo veľkej miere znečisťujú komunálne vody a poľnohospodárska výroba, čo negatívne ovplyvňuje ich ekologickú rovnováhu. Vedie to k premnoženiu vodných rastlín, rias, siníc, čoho príčinou je zhoršujúca sa kvality vody. Najväčším faktorom, ktorý ovlvplyvňuje ekologickú rovnováhu je koncentrácia rozpusteného kyslíka. Následkom jeho nedostatočnej koncentrácie, dovedie vodný ekosystém v krajných prípadoch až k jeho úplnému kolapsu. Bioremedácia povrchových vôd je v záujem nás všetkých, najmä ak chceme zvýšiť ekologickú úroveň prostredia a turistickú atraktivitu našej krajiny.V prvom rade však zanechať zdravé životné prostredie a ekologickú rovnováhu pre naše budúce generácie!

Našim prvoradým zámerom je, aby nami ponúkané biotechnologické produkty – BioClean a BioGuarde boli čiste len biologického pôvodu. Naše výrobky neobsahujú chemikálie, geneticky modifikované kultúry a iné škodlivé látky. Naša spoločnosť má výhradné obchodné zastúpenie na území Slovenskej a Českej repupliky. Patríme pod materskú spoločnosť MalatechWater Kft. sídliacu v Budapešti , ktorá je výhradným distribútorom pre Európsky trh.

Prelistujte si prosím ponuku našich výrobkov a referencie, aby ste sa dôkladne oboznámili s touto technológiou.