Údržba žúmp a drenážnych jám jednoducho a efektívne – s Bioclean Septic!

100% prírodný produkt

V potrubiach odpadovej vody je častým problémom upchatie kvôli znečisteniu olejom a masťou. Účinnosť čistenia týchto žúmp a drenážnych jám je minimálna, silne páchajú, a mastné bahno na stenách a dolnej části šachty spôsobuje taktiež problémy.

Prírodné organizmy a enzýmy výrobku Bioclean Septic sú schopné odstrániť takmer každú organickú látku v komunálnej odpadovej vode, napr. masť, olej, čistiace prostriedky, detergent, papier, fekálie. Okrem toho zabráni rušivému pachu a odstráni všetky organické usadeniny v potrubiach. Široké špektrum mikroorganizmov vo výrobku pôsobí efektívnejšie ako iné prípravky alebo chemikálie na báze baktérií alebo enzýmov.

Použitím výrobku Bioclean Septic už nemusíte aplikovať chemikálie na čistenie žúmp a výrobok je najhospodárnejšie a najbezpečnejšie riešenie na údržbu septikov a na ochranu životného prostredia.

Výhody aplikácie

  • · Prírodným spôsobom čistí a obnovuje pôvodný stav žúmp
  • · Odstránenie pachu a smradu
  • · Prírodným spôsobom odstráni mastné a olejové znečistenia spôsobujúce upchanie potrubí
  • · U drenážnej jamy odstráni upchaté póry, znižuje množstvo bahna, výrazným spôsobom zlepší kvalitu presakujúcej vody
  • · Znižuje náklady na vyprázdňovanie žúmp a drenážnych jám
  • · Jednoduché dávkovanie a skladovanie. Neobsahuje korózne látky, patogénne organizmy

Zloženie

Zmes prírodných mikroorganizmov a enzýmov.

Dávkovanie

V prípade údržby šachty s využiteľným objemom 5 m3 je potrebné vliať 250 g výrobku do WC raz za mesiac, potom to spláchnuť. Keď dôjde k vyprázdňovaniu žumpy alebo drenážnej jamy, tak je doporučené vykonať horeuvedenú operáciu po vyprázdňovaní.

Rendelés Bioclean Septic