Riešenie odstránenia pachu – C-5 Odor Neutralizer!

100% prírodný produkt

Produkt C-5 Odor Neutralizer je prírodný botanický výrobok, ktorý neutralizuje pachy pochádzajúce z rozkladu rôznych organických látok. Pachy vzniknuté pri rozklade organických látok sú vo väčšine prípadov spôsobené anaeróbným dýchaním (bez kyslíku) baktérií, ktoré rozkladajú proteíny a ďalšie organické zlúčeniny. V tomto prípade použije mikroorganizmus kyslík k dýchaniu z organickej zlúčeniny, ktorá sa má rozkladať. Výsledok tohto procesu je vznik zlúčenin s rôznym pachom. Pri použití produktu C-5 Odor Neutralizer sa rozklad organických zlúčenin uskutoční iným biochemckým procesom, a to znamená, že sa pachové látky neuvoľnia.

Oblasti použitia

Produkt C5 Odor Neutralizer môže byť použitý aj na pevné látky, ktoré vypúšťajú pach

  • odpad v domácnostiach,
  • zelený odpad,
  • živočisný odpad,
  • organický hnoj,
  • smetisko
  • kontajnery na odpad

aj na kvapaliny

  • surová odpadová voda v žumpe,
  • riedke organické odpady,
  • riedky hnoj

Dávkovanie výrobku

Aplikácia výrobku C5 Odor Neutralizer je veľmi jednoduchá. V prípade pevného povrchu je treba výrobok nastriekať v malej vrstve na ten určitý povrch, ktorý vypúšta pach. U kvapalin, ktoré vypúšťajú pach, je treba výrobok naliať na kvapalinu a dávkovanie v tomto prípade je 0.2 – .0.5 l výrobku / m3 kvapaliny (v závislosti na sile a kvalite zdroja pachu).

Zloženie

Zmes prírodných mikroorganism a enzýmov

Rendelés