Pond Pure – Odstránenie rias zo záhradných jazier

Produkt Pond Pure je 100%-ný prírodný výrobok s mikroorganizmami a enzýmami, ktorý obsahuje životne dôležité stopové prvky z rastlinného extraktu a ktorý pomocou funkčných mechnanizmov zastaví rozmnožovanie sa rias, okrem toho zníži ich počet a poskytne dlhodobú ochranu pred ich opätovným rozmnožovaním sa.

Nakoľko výrobok neobsahuje žiadne chemikálie a algicídy, nie je výrobok nebezpečný na vodu a jej životný svet. Princíp funkčnosti výrobku je zníženie pre riasy životne dôležitých koncentrácií foriem fosforu a dusíku vo vode, čo vykonávajú mikroorganizmy. To znamená, že aplikácia výrobku Pond Pure nie priamo zničí riasy, ale mikroorganizmy produktu sú konkurenciou výživy rias, tým pádom nebudú mať riasy dostatok výživy, a pomalým spôsobom vyhynú.

Anaeróbske, anoxické a aeróbske mikroorganizmy menia amoniak nachádzajúci sa vo vode, z ktorého po viacstupňovom procese vznikne konečný produkt – dusíkový plyn. Rozpustený fosfát vo vode sa dostane do buniek, kde sa zúčastní na procesoch vyvíjania mitochondrialnych energií.

Mikroorganizmy výrobku Pond Pure rozkladajú organické nečistoty, ktoré sa vo vode rozpúšťajú, a konečným produktom sú oxid uhličitý a voda. Na podobnom princípe odstránia mikroorganizmy aj organické frakcie bahna, v prípade, že na spodku jazera je k dispozícii rozpustený kyslík. Aplikácia výrobku Pond Pure výrazne zníži riziko upchatia zabudovaných filtrov a čerpadiel v malých jazerách.

Návod na použitie

Tento flakón obsahuje koncentrát. V prípade, že chcete použiť celý obsah flakónu, je treba vliať čistú vodu do koncentrátu a naplňte flakón. Potom uzavrite flakón, a pred použitím dôkladne potriasť. Keby ste použili len určitú čásť výrobku, vlejte tú čásť koncentrátu, ktorú by ste použili, do inej nádoby, a rozriedte ho s čistou vodou v pomere 1:5. Toto určené dávkovanie sa vzťahuje už na zrieďený konečný produkt.

Zníženie vysokého výskytu rias: 4 ml Pond Pure / 1 m3 živá voda raz týždenne, kým sa výskyt rias nezníži a priezračnost vody sa nezlepší výrazne.

Ukončenie rozmnoženia rias: 10 ml Pond Pure / 1 m3 živá voda raz týždenne, kým sa neukončí rozmnoženie sa rias a priezračnost vody sa nezlepší výrazne. Potom sa má použiť 1 ml Pond Pure / 1 m3 živá voda raz za mesiac, kedy teplota vody presiahne hodnotu 10 °C.

Pozor! Koncentrácia rozpusteného kyslíka vo vode je podstatná z pohľadu procesu, preto je jej kontrola doporučená. Výrazne sa zvýší efektivita, keď jazero v záhrade disponuje umelým vetracím zariadením (prísun vzduchu pomocou difúzora, fontána alebo pohyb vody pomocou čerpadla). Pri otáčaní vody a zavedení vzduchu je treba venovať zvláštnu pozornosť tomu, aby usadenina na dne vody v žiadnom prípade nebola narušená.

Pozor! Aplikácia chemikálií poškodzujúcich mikrobiologiu znemožní aj funkčnosť mikroorganismov výrobku Pond Pure, takže sa nesmú aplikovať chemikálie pri použití výrobku Pond Pure! To isté platí pri použití zariadení poškodzujúcich mikroorganizmy.

Rendelés