C-Cide Insecticide 100% prírodný prostriedok na ničenie hmyzu s vitamínom C

Prostriedok C-Cide Insecticide je prírodný prostriedok na ničenie hmyzu, ktorý má nízke rizikové zaradenie a ktorý je výborne vhodný na ničenie rôzných hmyzov a škodcov.

Návod na použitie

1 l z výrobku C-Cide je vhodný na ošetrenie povrchu o rozlohe asi 25 m2 .

Proces aplikácie

Nastavíme rozprašovač flakónu do polohy malého striekania. Použijme výrobok výlučne na budovaný povrch alebo na povrch zeme tak, aby sa postrek nedostal na rastliny. Za predpokladú správneho použitia výrobku sa výsledok dostaví do 48 hodín.

POZOR!
Prostriedok sa má použiť výlučne na povrch, kde sú hmyzy. Účinná látka prostriedku poškodí rastliny v prípade, že sa dostane s nimi do kontaktu.

Skladovanie

Uschovajte v chlade a suchu. Umiestniť ďaleko od detí. Po použití prostriedku (vyhýbajte sa ďalšiemu použitiu flakónu) zahoďte flakón po vymytí čistou vodou do kontajnera.

Zdravotné predpisy

Prostriedok nesmie byť spotrebovaný človekom alebo zvieraťom. Vyhýbajte sa tomu, aby sa prostriedok dostal do očí, pretože to môže spôsobiť irritáciu očí. V tomto prípade vymite oči minimálne po dobu 15 minúť väčším množstvom vody. Keď to nepomôže, tak sa obráťte na doktora. V prípade, že človek je náchylný na alergiu, tak je použitie gumových rukavic doporučené. Po použití prostriedku je treba si umyť ruky mydlom.

Rendelés