Bioclean Compost – Biotechnológia dokonalého kompostovania

100% prírodný produkt

Kompost je konečný produkt odpadu rastlinného pôvodu a biologicky sa rozkladajúceho organického odpadu, ktorý bol biologicky degradovaný baktériami a hubami a ktorý je v poslednej fáze výbornou zmesou látok s obsahom humusu. Ľudstvo pozná kompostovanie už od začiatku civilizácie, ale prebiehajuce biologické a biochemické mechanizmy boli velmi dlho nepoznané. Vďaka výsledkom výskumu v posledných dvoch desaťročiach bol dosiahnutý významný pokrok v poznaní procesov kompostovania, ale je pravdou, že aj dodnes sú neznáme veci v tejto oblasti.

Výhody aplikácie Bioclean Compost

Tajomstvom úspešného kompostovania je aplikácia vhodných druhov baktérií. Produkt Bioclean Compost obsahuje okrem horeuvedených vecí aj živiny a stopové prvky potrebné pre účely vytvorenia optimálnych životných podmienok mikroorganismov, ktoré vykonávajú rozklad odpadu. Výrobok sa mieša s vodou a nastrieka sa na vrch hnojiska a baktéria okamžite začnú látkovú výmenu, tj. rozklad organických látok hnojiska veľmi vysokou rýchlosťou. Zo základného materiálu, ktorý bol štepený produktom Bioclean Compost, sa stane hotový kompost vysokej kvality za 30 dní za vhodných okolností.

Bioclean Compost – produkt môže byť objednaný aj s debnou na kompost!

K úspšešnému kompostovaniu neponúkame len produkt Bioclean Compost, ale aj debnu na kompostovanie. Vďaka nej môžete vo vlastnej záhrade recyklovať vhodne roztriedený kuchyňský odpad, a aj základnú surovinu kompostu, ktorá sa nahromadila v záhrade.

Rozmery debny na kompost: 98 X 98 X 84 cm

Prečo je to dobré pre Vás?

  • Zníženie množstva odpadu vo Vašej domácnosti
  • Úspora peňazí a času, pretože v zadnej časti záhrady môžete vyprodukovať kompost pre záhradné rastliny
  • Ochrana životného prostredia

Zloženie

Zmes prírodných mikroorganizmov a enzýmov.

Dávkovanie výrobku

100 gr výrobku / 100 kg hnoja

Rendelés