A Nagyatádi Konzervgyár Biológiai Előtisztítójának Optimalizálása

Cégünk 2007. májusában megbízást kapott a nagyatádi konzervgyárat üzemeltető Schenk és Társa Kft-től a gyár nagyatádi szennyvíztelepen működő előtisztítójának optimalizálására. Az előtisztító tisztítási hatásfoka az elmúlt években nem volt kielégítő. A magas KOI koncentrációjú és alacsony pH-val rendelkező nyers ipari szennyvíz szinte tisztítatlanul folyt keresztül a műtárgyon, komoly üzemeltetési problémákat okozva ezzel a nagyatádi kommunális szennyvíztelepen. Megrendelőnktől kapott információk szerint a szennyvizet tisztító eleveniszap megfelelő koncentrációban, legjobb esetben is egyedül a néhány hetes borsószezon végére (szezon eleje) alakult ki, a kukoricaszezont, amely a legnagyobb mennyiségű, legnagyobb KOI terhelésű és legalacsonyabb pH-jú szennyvizet termelte, a rendszer eleveniszap-tömegének kimosódása, pusztulása és rövid idő alatti teljes eltűnése jellemezte. Az előtisztító elfolyó vize a nagyatádi kommunális szennyvíztelepre kerül, ahol az elmúlt években a konzervgyár működése alatt (kb. június-november) a többezres KOI-nak és az alacsony pH-nak köszönhetően a tisztítási kapacitás drasztikus csökkenését eredményezte, valamint annak eleveniszapjának kimosódását és pusztulását. Az ipari szennyvíz okozta, a biológiát érintő üzemzavarok miatt a kommunális telep képtelen volt a fenti időszakokban a hatóság által előírt paramétereket tartani az elfolyó vízre vonatkozóan.

Cégünk 2007. májusában megvizsgálta a konzervgyári szennyvíztelep technológiáját, annak elvi és gyakorlati felépítését. Ezután javaslatot dolgoztunk ki a megbízónk részére a technológiailag hibás, valamint gépészetileg nem megfelelően kialakított elemek átalakítására, cseréjére, valamint a hiányzó gépészeti elemek telepítésére vonatkozóan. A megbízónkkal valamint az előtisztító műtárgyat és a nagyatádi kommunális szennyvíztelepet üzemeltető DRV Zrt. szakembereivel történő példaértékű együttműködésnek köszönhetően, a szükséges javítások és átalakítások még 2007. májusában elkészültek. A rendszer indításakor megkezdtük az adott konzervipari szennyvíz tisztításához szükséges eleveniszap megfelelő összetételének kialakítását (Bioclean TM), valamint a mikrobák anyagcserefolyamatainak gyorsítását (BioGuarde I.).

Annak ellenére, hogy egy igen kritikus problémát, a levegővezetékek és levegőztető elemek hibáját az idei évben nem tudtuk kijavítani (nagymennyiségű levegő szökik el a rendszerből haszontalanul, a probléma különösen a párhuzamos rendszer bal oldali ágát érinti, mely tisztítási hatásfoka igen rossz volt egész évben ennek köszönhetően), az eredmények magukért beszélnek. A tisztító egész évben végig az előírt 1.800 mg/l-nél alacsonyabb KOI értékű tisztított szennyvizet bocsátott további tisztításra a kommunális szennyvíztelepre. Az előtisztítóban már az indítás utáni 2. héten kialakult az eleveniszap, amely a szezon végéig, a rendszer leállításáig tökéletesen funkcionált, és a megfelelő koncentrációban jelen volt a rendszerben (ld. fénykép). 2008-ban a levegőztető rendszer hibáinak kijavítása, és a teljes telep múszaki átvizsgáláa után az elfolyó víz eredményeinek további javulását várjuk. Az a cél, hogy az elfolyó KOI koncentráció folyamatosan 500 mg/l alatt legyen. A 2007. évre vontkozó befolyó és elfolyó víz mérési adatai a 2006. évihez viszonyítva az alábbi táblázatban látható.

piros szín: határérték túllépés (határérték: 1.800 mg/l KOI)

Mintavétel időpontja Befolyó szennyvíz
KOI (mg/l)
Tisztított víz KOI (mg/l)
2006.08.21 09.00 6350 1400
2006.08.24 09.00 7250 3250
2006.08.28 09.00 3800 2100
2006.08.31 09.00 3800 2200
2006.09.04 09.00 7950 5650
2006.09.07 09.00 2650 3000
2006.09.11 09.00 4950 2750
2006.09.14 09.00 1300 3450
2006.09.19 09.00 2900 3300
2006.09.21 09.00 5150 4400
2006.09.22 06.00 4250 5850
2006.09.26 09.00 3800 3650
2006.09.28 09.00 5800 4550


Mintavétel időpontja Befolyó szennyvíz
KOI (mg/l)
Tisztított víz KOI (mg/l)
2007.08.21 09.00 5250 140
2007.08.27 09.00 6050 320
2007.08.30 09.00 5500 300
2007.09.03 09.00 6300 810
2007.09.05 09.00 6900 1150
2007.09.10 09.00 8900 1050
2007.09.12 09.00 8550 1600
2007.09.17 09.00 3000 1450
2007.09.19 09.00 6150 1450
2007.09.24 09.00 3650 1400
2007.09.26 09.00 3650 1350
2007.10.01 09.00 2700 480
2007.10.10 09.00 2850 350